Krönika: Pyromanen tar åt sig äran för att ringa brandkåren

”Det är som om pyromanen tar åt sig äran för att han har ringt brandkåren” är en träffande beskrivning på hur den moderatledda alliansen i Stockholms läns landsting nu agerar under vårdkrisen, skriver Erika Ullberg och citerar Ingvar Carlsson.

Ingvar Carlsson är en underbar person och politiker. Jag hade förmånen att träffa honom på ett möte i Tyresö arbetarekommun i helgen som gick. Det kändes extra roligt att träffas i verkligheten då jag på senare tid allt oftare fått anledning att låna ett av hans citat. Under en valdebatt riktade sig Ingvar Carlsson mot de borgerliga partierna och sa ”det är som om pyromanen tar åt sig äran för att han har ringt brandkåren”. Det är ett träffande citat som jag använder kring hur moderatledda alliansen i Stockholms läns landsting nu agerar under vårdkrisen.

[blockquote author=”” pull=”pullleft”]Nu har styret till sist insett att det varken är tillräckligt eller rimligt att fortsätta skylla problemen på regeringen och sjukhusledningarna. [/blockquote]

Akutmottagningarna är överfulla, vårdcentralerna hårt pressade och över 500 vårdplatser är stängda.

Nu har styret till sist insett att det varken är tillräckligt eller rimligt att fortsätta skylla problemen på regeringen och sjukhusledningarna. För en kort tid sedan (SvD 27/2) lade alliansstyret därför fram ett antal förslag ”mot bakgrund av alla tilltagande problem som Stockholmssjukvården dras med”. Förslagen ger oss socialdemokrater rätt på punkt efter punkt.

Iréne Svenonius (M) vill lösa ”problemet med att många patienter har väldigt många läkarkontakter”. Vi socialdemokrater har sedan maj 2015 krävt en Lex Åke mot sådana företeelser, döpt efter en äldre patient som under loppet av ett år träffade 66 olika läkare. Anna Starbrink (L) vill även hon förbättra kontinuiteten, och dessutom stärka primärvården. Vi socialdemokrater gav i vårt budgetförslag för 2017 primärvården ett dubbelt så stort tillskott som alliansen gjorde.

Ella Bohlin (KD) vill se tätare samverkan mellan landstinget och kommunerna kring de äldres behov. Vi socialdemokrater har länge visat på TioHundra-projektet i Norrtälje som en lyckad form för just sådan samverkan, i kontrast till alliansens enträgna privatiseringspolitik.

Moderatledda alliansstyret i landstinget går alltså ut och säger att något behöver göras åt de långtgående problemen i sjukvården i Stockholm som deras egen politik har skapat. Det är som om pyromanen tar åt sig äran för att han har ringt brandkåren.


Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S)

Spara

Spara

Spara