Protester mot regeringens passivitet i byggkrisen

Byggnadsarbetare i Stockholm demonstrerar för att få regeringen att agera mot byggkrisen. Foto: Samuel Steén/TT

Bostadsbyggandet i Sverige har rasat till rekordlåga nivåer samtidigt som byggbranschen gått in i en lågkonjunktur.
Nu demonstrerar byggnadsarbetarna för att markera sitt missnöje med regeringens passivitet i byggkrisen. Även Socialdemokraterna är kritiska och presenterar fem skarpa förslag för att rädda jobben och öka byggandet.