”Privatiseringsvåg hotar kvinnojourer”

Kvinnojourer har funnits i Sverige i 40 år. Genom att ta hand om våldsutsatta kvinnor och deras barn, ge stöd… Läs mera »