”Positiv utveckling av AI kommer inte av sig själv”

Daron Acemoglu, professor vid MIT, talade via länk på S ekonomisk-politiska seminarium som i år hade tema AI – kan marknaden lösa tekniksprånget?

Artificiell intelligens skulle kunna vara ett flexibelt verktyg för att hjälpa människor att bli bättre på sina jobb – men en sådan utveckling kommer inte att ske av sig själv. Det sa den amerikanske nationalekonomen Daron Acemoglu på Socialdemokraternas ekonomisk-politiska seminarium i Almedalen.