Porta inte sidoförbunden från VU

I förslaget till ny stadga är det bara SSU av sidoorganisationerna som har en plats i VU.

I partistyrelsens förslag till nya stadgar förlorar de socialdemokratiska sidoförbunden sina platser i verkställande utskottet. I en tid när arbetarrörelsen är skörare än på länge är utestängandet av unika perspektiv fel väg att gå.

När socialdemokratin nu går till kongress så har förslaget om att porta sidoförbunden fått stöd från partiledningen. Den avgående partisekreteraren säger att det är orimligt att så många individer som inte valts av partikongressen får sitta med vid verkställande utskottets möten.

Samtidigt är sidoförbunden i allra högsta grad en del av rörelsen, och har demokratiska kongresser för att tillsätta sina ordföranden. Dessa ordföranden är i högsta grad ledare för den socialdemokratiska rörelsen, och instrumentella för dess utveckling.

Sidoförbunden är välorganiserade och aktiva. De spelar en aktiv roll i att föra politiken för vårt parti framåt, och organisera sina typer av medlemmar.

Det är i sidoförbunden som visionerna i många fall står obehindrade av de politiska realiteterna och de skapar en kanal på både lokal och riksnivå för medlemmar av olika typer.

Genom sitt deltagande i partiets yttersta ledning så ger man en tydlig röst till dessa delar av de socialdemokratiska gräsrötterna. Sidoorganisationerna har unika perspektiv, och sin egen politik, vilket bidrar till mer mångfald och bättre beslut i VU.

Det ger ett reellt inflytande över vårt partis vägval och djupare förankring i rörelsen.

Med sjunkande medlemsantal och en svagare organisation i många delar av landet borde partiet fokusera på hur vi kan utveckla den socialdemokratiska rörelsen, både inom partiet och sidoförbunden. Det kräver tätt samarbete och idéutbyte. Det kräver också att gräsrötterna i vårt parti göds, och att vi utvecklar verksamhet som är rolig och meningsfull att delta i.

Från vad vi kunnat uppskatta organiserar sidoförbunden runt 20 000 medlemmar, grovt räknat. Dessa tillhör de mest aktiva i partiets medlemskår. Att då stänga ute dessa förbund klipper av ett väldigt viktigt band i våra organisationer, bandet mellan den yttersta ledningen, och den gräsrotsrörelse runt socialdemokratin som sidoförbunden representerar.

När socialdemokratin är skörare än på länge, och en av de viktigaste frågorna på dagordningen är att hålla ihop arbetarrörelsen är detta helt fel val. Den yttersta ledningen kommer nu förlora de direkta banden till, och perspektiven från, S-kvinnor, Tro och solidaritet, S-studenter och HBT-S.

Vi tror detta i grunden handlar om vad socialdemokratin är. Ska vi vara en bred folkrörelse, med inflytelserika sidoorganisationer, eller ska vi vara en smalare men vassare organisation, mer centraliserad kring partiets kärna?

Vi föredrar alternativ ett, och tror att många andra socialdemokrater också gör det. För att göra det så måste vi, som Tage Erlander en gång sa, ”lyssna på rörelsen” även i VU.

Wilma Eklund, medlem i SSU, ledamot i Österåkers arbetarekommuns styrelse och initiativtagare till uppropet

William Beatt, medlem i SSU, klubbordförande Simrishamn

Albin Norman, medlem i SSU, distriktsordförande SSU Västerbotten

Pelle Frid , medlem i SSU, klubbordförande SSU Örebro kommun, distriktsledamot SSU Örebro Län

Lucas Lindander, medlem i SSU Östergötland

Tony Nilsson, ordförande för HBT-S i Kristianstad

Malin Kauranen, distriktsordförande för S-kvinnor Västmanland

Anna Lööf Hedh, ordförande  S-kvinnor Kalmar län

Camille Egberth, distriktsordförande i S-kvinnor Östergötland

Diana Laitinen Carlsson, distriktsordförande S-kvinnor Jönköpings län

Suzanne Svensson, ordförande S-Kvinnor Blekinge

Amrit Preet Kaur, medlem i SSU 25+ och Reformisterna

Tara Twana, vice ordförande i S-kvinnor i Sthlm stad

My Fröberg, medlem i SSU Örebro Län och S-studenter.

Kristina Embäck, ordförande i Österåkers Arbetarekommun

Albin Lindström, medlem i SSU

Johannes Salo, medlem i SSU, S-Studenter, ordförande SSU Norrtälje

Olle Carlstedt, medlem i SSU, vice ordförande i SSU Norrtälje

Benjamin Olofsson, medlem i SSU och Socialdemokraterna i sjuhärad

Leo Danius, medlem i SSU och Socialdemokraterna

Majken Bergqvist, ordförande i S-kvinnor Österåker, Vice-ordförande i Österåker AK

Ewa Carlsson, S-kvinnor Stockholms stads distrikt, ersättare

Siri Sandström, medlem i SSU Östergötland

August Lundin, ordförande SSU Örnsköldsvik

Marcus Hägglund, tillförordnad ordförande SSU Norrköping

Viktor Risling, organisationsansvarig Seko Stockholm och Kassör Tensta S-förening

Chadi Toprak, kassör SSU Värmland

Emina Gluhac, medlem i Socialdemokraterna

Alexander Fröderberg, studieledare SSU Östergötland

Glenn Zetterlind, kommunpolitiker i Borås

Love Huddén, medlem i SSU

Kim Solman, medlem i Socialdemokraterna

Erik Solfors, odförande SSU Växjö/styrelsemedlem S-studenter Demos

Håkan Sandh, medlem i Reformisterna och Socialdemokraterna

Annett Haaf, ordförande S-Kvinnor Haninge

Sigvard Arenäs, medlem i Socialdemokraterna

Amanda Hellman, politisk sekreterare i Motala kommun

Maria Englund, medlem i Socialdemokraterna

Carl Houston, vice Ordförande SSU25+, Kassör HBT-S Stockholm

Matilda Jansson, ledamot i Örebros SSU distrikt

Filip Robertsson, ordförande i SSU Möckeln

Axel Fogelberg, styrelseledamot SSU Uppsala, studieledare i socialdemokratisk förening

Matilda Gerhardsson, studieledare SSU Örebro län, ersättare SSU Örebro kommun

Karma Lilja, internationell ledare SSU Gotland

Christian Selberg, medlem i SSU och Socialdemokraterna

Ali Hamie, kassör SSU Västmanland & ledamot i S-studenter Linköping

Nicole Lisegran, distriktsstyrelseledamot SSU

Amanda Åkerlind, styrelseledamot HBT-S Stockholm, studieledare SSU Stockholm, styrelseledamot Sjöstadens S-förening

Anita Cavallin, medlem i Socialdemokraterna

Arian Twana, ordförande SSU Västmanland

Lottis Hörting, medlem samt förtroendevald kyrkopolitiker i kyrkoråd

Daniel Lindbäck, medlem, SSU och S-föreningen Reformisterna

Ossian Karlsson, ledamot i SSU Wasastans styrelse

Lasse Taube, medlem i Socialdemokraterna

Neo Korths, ordförande för SSU Höganäs. Studieledare och vice ordförande i SSU Skåne

Johan Rönnblom, medlem i Socialdemokraterna

Charlotte Eliasson, medlem i Socialdemokraterna

Alvin Georgsson, medlem och styrelseledamot i lokal ssu kommun

Marie Ende, medlem i S-Kvinnor, Socialdemokraterna i Österåker samt i Handels-Sossen

Marcus Fröderberg, ordförande SSU Söderköping, kassör i S-studenter vid Linköpings universitet

Lens Sernevåg, styrelseledamot Årsta Enskede Johanneshov

Damien Blanchard, medlem i olika S föreningar, ordförande inom Handels