Podd: Tjörn varnar för demokratihot i KF

Socialdemokraterna på Tjörn varnar för att fler kommuner komma dribbla bort oppositionens möjligheter.
– Det pratas ofta om att demokratin pressas tillbaka i världen men vi upplever det också här på Tjörn, det är så allvarligt att folk ute i landet har svårt att förstå och kanske inte ens tror på det, säger gruppledaren Rosalie Sanyang (S).