Pisa: Fortsatt strid om antagning och skolval

Resultaten i Pisa-undersökningen går upp men likvärdighetsproblemen i svensk skola består.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) vädjar till borgerliga politiker att våga ta tag i det fria skolvalets baksidor när nu budskapet från OECD är så tydligt.

Men Moderaterna gör tummen ned.

– En nyckelfråga är reglerna för antagning och urval till både till fristående skolor och till kommunala skolor. En annan fråga är hur skolpengen och finansieringen ser ut. Den tredje frågan handlar om etableringen av fristående skolor. Vi ser just nu över de frågorna. De här utredningarna kommer i vår. Jag hoppas att de utredningarnas förslag kan väcka gehör i riksdagen hos de borgerliga partierna, säger Anna Ekström i SR.

Moderaternas skolpolitiska talesperson Kristina Axén Olin avfärdar direkt denna förhoppning och menar istället att friskolorna är föredömen som den kommunala skolan borde lära av friskolorna.

– Engelska skolan har elever från hundratals nationer i en skola och lyckas få i princip 100 procents behörighet. Vi borde utveckla det fria skolvalet och lära av de duktiga friskolorna, säger Axén Olin.

Utvecklingen, enligt Moderaterna, är att se till att alla måste göra ett aktivt skolval.

Ekström menar att Moderaterna duckar för de förslag som skulle kunna innebära en mer likvärdig skola. Debatten liknar den som fördes efter skolkommissionens förslag om bland annat lottning till populära skolor.

Kristina Axén Olins (M) uttalande har fått snabb och stark kritik inte minst för att Engelska skolan och andra friskolor gynnas av överrepresentationen av elever till studievana föräldrar. Därtill kommer kritiken om glädjebetyg och stora vinstuttag.

Kristina Axén Olin menar att det inte är glädjens dag utan en katastrof, eftersom klyftan mellan inrikes födda och utrikes födda elever är så stor.

Liberalernas skolpolitisk expert Isak Skogstad har under dagen kritiserat Moderaternas krisretorik.

Om vägen framåt skriver han: