Peter Hultqvist: ”Rysslandsamarbete finns inte på kartan”

Det är tidig morgon och försvarsminister Peter Hultqvist är på väg i luften till en stor nordisk flygövning, ACE 17. För AiP berättar han om varför det svensk-finska samarbetet är viktigt, hur hans besök i Washington gick och varför ett militärt samarbete med Ryssland ”inte finns på kartan”.

67 grader 16′ 23″ N 14 grader 22′ 04″ Ö är koordinaterna för Bodø hovedflystasjon. Det är bara sex grader där nere, säger piloten, trots att vi befinner oss i slutet av maj. Omgiven av snöiga bergstoppar ligger Bodø, flygbasen som har anor ända från andra världskriget. Byggd i all hast 1940 för att kunna ta emot brittiskt flyg, kom den att utvecklas till norska luftförsvarets största flygbas och hemvist för den operativa avdelningen 132 Luftving.

Piloten går in för landning med ett av svenska statens plan, en Saab 340. Han har tung last, bildligt talat. En svensk försvarsminister med pressekreterare, adjutant och politiskt sakkunnig, chefen för flygvapnet, hans adjutant och medarbetare.

[blockquote author=”Försvarsminister Peter Hultqvist” pull=”normal”]”När man övar tillsammans på det här sättet utvecklar man det som kallas interoperabilitet, det vill säga möjlighet att samordna sina kompetenser och resurser”[/blockquote]

Försvarsministern har använt flygtiden på cirka två och en halv timme väl. En liten tupplur efter en väldigt tidig morgon, läsning och genomgång av en stor hög med papper, frukost, intervjuer med journalister och samtal med medarbetarna.

– Jag brukar besöka verksamheten så ofta jag kan. Det är också viktigt att besöka övningar där flera länder är inblandade. När man övar tillsammans på det här sättet utvecklar man det som kallas interoperabilitet, det vill säga möjlighet att samordna sina kompetenser och resurser, säger Peter Hultqvist, socialdemokratisk försvarsminister sedan 2014.

Det ger honom mycket att besöka dem som befinner sig inom Försvarsmakten, säger han. Bland annat nödvändig feedback från stora övningar som han behöver för att kunna föra resonemang i politiska sammanhang.

Arctic Challenge Exercise 2017 – ACE 17
Peter Hultqvist

Försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Maria Persson/AIBILD

Den här dagen är han på väg till den internationella flygövningen Arctic Challenge Exercise 2017, förkortat ACE 17. Den genomförs vartannat år av Sverige, Finland och Norge tillsammans och årets övning är den tredje i ordningen. Finland är övningsledare och ansvarig. Nästa gång, 2019, sitter Sverige vid styrspakarna.

– ACE 17 ger möjlighet att öva i större formationer och på annat sätt än vad vi vanligtvis kan göra i det svenska flygvapnet. Varje aktivitet är en del i ett bredare scenario som sänder en säkerhetspolitisk signal. I det här fallet en signal från svenska, norska och finska intressen om stabilitet i Nordkalottenområdet, säger Peter Hultqvist.

Cross Border Training

Övningen, som är en expansion av den så kallad Cross Border Training, bedrivs från alla tre länderna; svenska Luleå, norska Bodø och Lapin lennosto, Lapplands flygflottilj i finska Rovaniemi. Lite mer än 100 flygplan inklusive tankflygplan och ledningsflygplan samt cirka 3 500 personer där ungefär 1 000 är tränade deltar i övningen. Övningsscenariot är en internationell fredsfrämjande krishanteringsinsats under FN-mandat med totalt elva länder som övar; Sverige, Finland, Norge, Schweiz, Storbritannien, Belgien, Frankrike, USA, Nederländerna, Tyskland och Kanada.

Nordiskt samarbete

Samarbetet mellan de nordiska länderna har ökat, inte minst mellan Sverige och Finland.

– Vi måste bygga säkerhetssamarbeten med andra länder och där har vi satsat mycket på samarbete med Finland. Den kontakten har fördjupats, säger försvarsminstern.

Han och den finske försvarsministern Jussi Niinistö (Sannfinländarna) har träffats 26 gånger under två års tid och även Niinistö är på plats på Bodø i dag. Samarbetet mellan Sverige och Finland handlar både om att utbyta information och om att diskutera hur man kan använda varandras infrastruktur. Men också om gemensamma övningar.

– Relationen är reellt stabiliserande i området. Vi samarbetar med Finland utifrån en militärt alliansfri position, men det finska samarbetet är vårt starkaste samarbete då vi även planerar bortom fredstida förhållanden. Sverige och Finlands geografiska placering har betydelse för vår militära alliansfrihet, säger Peter Hultqvist.

Nato?

Skulle Sverige gå med i Nato skulle det påverka spänningsläget i vår del av Europa och det skulle också sätta stark press på Finland, menar han.

– Det är det bästa för Sverige att arbeta utifrån en militärt alliansfri position tillsammans med andra på bilateral nivå för att skapa säkerhet, men också för att gradera upp vår militära förmåga. Jag har förklarat den svenska ståndpunkten i internationella sammanhang och för våra samarbetspartners och möter full respekt för den, konstaterar försvarsministern innan det är dags för Saab 340 att smyga ner på landningsbanan.

Väl ute på norsk mark är det knappt att duggregnet känns. Hultqvist har inte tid att prata mer just nu. Han ska träffa Jussi Niinistö och Øystein Bø, statssekreterare på norska försvarsdepartementet, och få en presentation av hur övningen har gått och dagens upplägg. Han ska också hinna med att besöka många av alla dem som deltar i ACE 17.

– Jag vill höra hur soldaterna ser på sin egen verksamhet, rekryteringsfrågor, hur man upplever jobbet. Det är viktigt att markera att alla har en betydelse i de här sammanhangen, säger Peter Hultqvist.

Läs mer: 99:or med plikt att försvara
Läs mer: Säkerhetsläget snabbade på beslut om värnplikt

 

[small_title title=”Hultqvist om…”]

…mötet med James Mattis, amerikanska försvarsministern:

– Vi skrev ett avtal i fem punkter med den förra administrationen och signalerna från dem nu har varit väldigt tydliga om att vi jobbar vidare som tidigare planerat. Det blir inga förändringar i och med den nya administrationen. Den försvarspolitiska relationen till USA är stabil.

…Ryssland:

– Vi har inga militära relationer med Ryssland, det är helt uteslutet. Det bygger på att de har annekterat Krim och på den press de baltiska staterna upplever från rysk sida. Vi har försvarsattachéer i Ryssland och de har i Sverige, men ett militärt samarbete finns inte på kartan.

…desinformation:

– Vi ser aktivitet i sociala medier och andra medier där faktauppgifter inte stämmer, man använder sig av förvridna beskrivningar av det vi gör. Det kan komma från olika håll, men det är viktigt att vi uppmärksammar att det pågår.

…Aurora 17:

– Det är en stor övning i september, den största på 23 år med över 19 000 personer, riktad mot att försvara Sverige. Alla vapenslag ingår och andra länder kommer att delta. Vissa påstår att det är en Natoövning, men det är en svensk övning. Vi måste ha fullständig rätt att genomföra den här typen av övningar. Det är väldigt viktigt för vår försvarsförmåga.

…Veterandagen:

– En väldigt fin dag! Nu har vi också beslutet att Veterandagen blir allmän flaggdag. Det är ett sätt att uppmärksamma dem som deltagit i internationella operationer. Och även deras anhöriga som betyder mycket genom att vara stöd och att ta hand om hela hemmasituationen. Från juli kommer ett Veterancentrum att finnas. Men man ska inte tro att vi tycker att vi gjort allt. Det finns all anledning att vara lyhörd för hur veteranpolitiken kan utvecklas.

 

[small_title title=”Fakta”]

Miljarder kronor får försvarsekonomin ett tillskott på mellan 2016 och 2020 utöver tidigare förstärkningar. Detta är en del av den överenskommelse som fattades 17 april 2015 av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Vid vårändringsbudgeten i år var man överens om att lägga till ytterligare cirka 500 miljoner kronor.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara