Peter Hultqvist: Kriget är en strid om värderingar

Foto bakgrund: AP/TT Foto Peter Hultqvist: Martin Hörner Kloo

I Ukraina så kommer missilerna och drönarna ofta nattetid. Det tvingar den hårt prövade ukrainska befolkningen ned i skyddsrummen. Luftvärnet från världens demokratier bidrar till möjligheten att skjuta ned stordelen av ryssarnas dödande projektiler. Med stolthet så brukar de ukrainska luftvärnssoldaterna berätta hur många de skjutit ned.

Medan vi somnar in lugnt på kvällen, så förpestar oron för nya attacker den ukrainska vardagen. Kriget förstör hem och splittrar familjer, krossar livsdrömmar och raserar barnens trygghet. Är i sin brutalitet ständigt närvarande och en del av livet. Inte minst väntan på telefonsamtalet från soldaten vid fronten som bekräftar att hen är i livet är frustrerande. Skillnaden mellan liv och död kan vara hårfin. Det är ett liv där kniven ständigt är riktad mot ögat och kan hugga till när som helst. 

Detta är bakgrunden till det försvarsbeslut som nu förbereds. Beslut ska fattas nästa år och gälla från 1 januari 2025. Den ryska grymheten och brutaliteten i krigföringen och brotten mot alla folkrättsliga principer och regler är ett faktum. Och det måste vi förhålla oss till. Under lång tid kommer vi att leva med en tydlig hotbild från Ryssland. Det är inte övergående. 

Rysslands och Putins brott är så grova att internationella brottsmålsdomstolen har ett stort arbete att göra. De som är ansvariga, inklusive president Putin, måste ställas till svars. Så måste målsättningen vara. Och det är ett arbete som kan ta tid. Den serbiske krigsförbrytaren fick möta domstolen tio år efter sina brott. Rättvisan får inte ge upp och säga att något är omöjligt. 

I nästa försvarsbeslut kommer vi med största sannolikhet att besluta om förstärkningar inom armé, marin, flyg och det civila försvaret. Det handlar om att bygga ett robust totalförsvar som demonstrerar samhällets totala mobiliseringskraft. Vi måste förstå att det som sker i Ukraina även kan drabba oss och andra länder. 

Erfarenheterna från kriget i Ukraina kommer att finnas med i bedömningarna. Kriget visar tydligt hur viktiga armestridskrafterna är för att försvara sig emot en angripare. Men det visar också hur viktigt stödet från vänner runt om i världen är. Stödet är psykologiskt, moraliskt men också avgörande för den militära förmågan. Begreppet ”Tillsammans är vi starka” får här en mycket tydlig innebörd.

Ytterst handlar kriget om en strid om värderingar. Det är demokratiska värderingar där internationell rätt respekteras mot det auktoritära och diktatoriska där länder suveränitet och egna val inte respekteras. Varje dag avspeglas denna strid vid den ukrainska fronten. Sverige är genom sitt aktiva stöd till Ukraina en del av krigsansträngningarna. Deras kamp är också vår.

Inom försvars- och säkerhetspolitiken gör krigets skugga det nödvändigt att söka samarbete. Enighet såväl nationellt som inom Nato och EU är mycket viktigt. Signalen om styrka är viktig både i förhållande till svenska folket som till omvärlden. Ryssland arbetar aktivt med både spionage och desinformation i vårt land. Så sker också i andra västländer där man stödjer högerextremister, sprider rykten och underminerar. Allt handlar om att försvaga och att så split och splittring.

Det som vi nu ser är en historisk kraftmätning som kommer att prägla Europa för lång tid framöver. Förhoppningsvis blir Sverige medlem av Nato inom en inte allt för avlägsen framtid. Jag hoppas att få uppleva såväl EU som Natomedlemskap för Ukrainas del. Demokratierna måste hålla ihop!

Peter Hultqvist (S) är ordförande i försvarsutskottet