Pensionssystemet – är det dags att slakta en helig ko?

På S-kvinnors seminarium diskuterades pensioner ur ett jämställdhetsperspektiv. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Så länge som livsinkomstprincipen styr det svenska pensionssystemet ligger jämställda pensioner långt in i framtiden. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av S-kvinnor förra veckan.