Peder Björk – med uppdrag att bevaka punktskatter och Västernorrland

Peder Björk från Västernorrland är ny i riksdagen och har fått ansvar för punktskatter inom S-gruppen. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Peder Björk har en bakgrund som kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall och de senaste åren politisk sakkunnig åt civilministrarna Lena Micko och Ida Karkiainen. Nu är han ny ledamot i riksdagen.
– Jag har ju ganska bra förförståelse av hur det fungerar men alla moment rent konkret måste man ju lära sig, säger han.

Peder Björk är så kallad arbetande ersättare i skatteutskottet, vilket betyder att han är suppleant med ett eget ansvarsområde i S-gruppen: punktskatterna.

– Det är en i högsta grad politisk och dagsaktuell fråga; i den finns ju sådant som alkoholskatt och bensinskatt. 

Kommer punktskatter upp på ett utskottsmöte så tjänstgör han, även om S-gruppen egentligen är fulltalig. Då får en ordinarie ledamot lämna plats.

Han tycker att han har hamnat på rätt plats för budgetfrågor och ekonomisk politik är något som intresserar, och där är ju skatterna viktiga. Inte minst är han engagerad i hur välfärden ska finansieras.  

– Välfärden behöver ökad finansiering generellt, inte minst utifrån att andelen äldre blir större. Men pandemin och framför allt Rysslands invasion i Ukraina har ju gjort att trycket på den offentliga sektorn är stort med kostnadsökningarna.

Han har redan hunnit skriva en fråga till finansministern om vad regeringen avser att göra med detta. Men det ville Elisabeth Svantesson inte svara på utan bollade vidare till civilministern. 

– Man kan väl sammanfatta att jag inte blev inte lugnad av det han skrev. 

De tycks inte ta klimat- och miljöfrågorna på allvar och tycks dessutom inte vara beredda att ge förutsättningar för att satsa på förnyelsebar elproduktion utan har ett tydligt fokus bara på kärnkraft.

Men Peder Björk är ju inte bara nybliven punktskatteansvarig. Han är också representant för norra Sverige i allmänhet och Västernorrland i synnerhet, och lovar att driva frågor som är viktiga i länet. 

Händelsevis tycker han att välfärdens finansiering är en sådan fråga. 

– Det är en viktig fråga för hela Sverige och inte minst för Västernorrland med tanke på hur vår befolkningsstruktur ser ut. Jag kommer också fortsätta att vara väldigt aktiv för att driva exempelvis frågor om infrastruktur, som dubbelspår på ostkustbanan. 

Och så var det ju det här med den gröna industriella revolutionen. Dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt (M) sa på ett möte i Davos 2013 att den svenska industrin var i stort sett borta, men regeringen Löfven gick målmedvetet in för nyindustrialisering som ett led i en omställning för att vända klimatförändringarna. 

– I hela norra Sverige har det varit en fantastisk utveckling som både väckt framtidshopp och skapat nya arbetstillfällen. De signaler som den nya regeringen skickar på det området gör ju att man blir djupt bekymrad. De tycks inte ta klimat- och miljöfrågorna på allvar och tycks dessutom inte vara beredda att ge förutsättningar för att satsa på förnyelsebar elproduktion utan har ett tydligt fokus bara på kärnkraft. Det är något som jag tillsammans med andra riksdagsledamöter från norra Sverige måste lyfta, säger Peder Björk. 

Fakta Peder Björk

Ålder: 47 år.

Familj: Gift med Lotta och har två tonårsbarn.

Bor: Sundsvall, Västernorrland.

Bakgrund: Fil lic. statsvetenskap. Har jobbat på Centrala studiestödsnämnden. Kommunpolitiker i Sundsvall, därav sex år som kommunstyrelsens ordförande.