Partistöd går till ny BMW

SD har den största bilparken. Partiet har bland annat köpt en BMW och en Mercedes. Foto: Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna får ytterligare ett tiotal miljoner i partistöd efter framgångarna i valet. Vad gör partiet med pengarna? Köper nya bilar, BMW och Mercedes.

Sverigedemokraterna har fått kritik för att partiet slussar 25 procent av det lokala partistödet vidare till riksorganisationen. Enligt Dagens Samhälle gick 18,3 miljoner kronor den vägen 2016. SDs försök med att sälja valobligationer och på så vis låna pengar till valkampanjer av sina sympatisörer i väntan på nästa partistödsökning har också väckt uppseende.

Partiet har även fått kritik för att på tveksamma grunder begärt och fått stöd för ett kvinnoförbund, trots lite aktivitet. Efter en regeländring kan kommuner neka att ge stöd för tomma stolar, men fortfarande kan ett parti få stöd trots att det saknar lokal partiförening.

Partistödet bygger på valresultatet i de senaste två valen. 2018 får Sverigedemokraterna 21,7 miljoner kronor i centralt partistöd. De nya riksdagsmandaten ger ytterligare 4,3 miljoner kronor per år.

Så vad gör Sverigedemokraterna med alla pengarna de får in?

Ja, bland annat går det till att köpa nya bilar.

Sverigedemokraterna visar sig ha köpt eller leasat 14 bilar de senaste åren. Bilarna är av senare årsmodell 2014–2017 med en nypris på 200 000 till 339 000 kronor. Under året har sex bilar avyttrats.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”De nio bilar som Sverigedemokraterna förfogar över i dag kostar över 2 miljoner konor.”[/blockquote]

De nio bilar som Sverigedemokraterna förfogar över i dag kostar över 2 miljoner konor, bland annat en Volvo , en BMW och Mercedes-Benz.

Så sent som 10 oktober förvärvade SD en Volkswagen Tiguan värd cirka 275 000 kronor.

SD skiljer ut sig. Som jämförelse äger Moderaterna centralt två bilar och Socialdemokraternas partistyrelse ingen.

Det finns ett tiotal socialdemokratiska partidistrikt som har en egen bil, men de flesta har det inte. Sverigedemokraterna i Skåne har haft fyra bilar i år.

Får man köpa bilar för partistödet?

Ja, det finns inga bindande regler för hur pengarna ska användas. Däremot har det införts en redovisningsplikt lokalt, efter diskussionen om hur SD använder sitt kommunala partistöd. En del kommuner har nekat SD stöd på grund av bristande underlag.

Några kommuner har tidigare vägrat SD kommunalt partistöd, men SD har fått rätt i Kammarrätten.

SD kan alltså skicka 25 procent av partistödet som de erhållit lokalt till partiet centralt där det kan användas till en köpa en bil som nyttjas av partiledningen i Stockholm.

SD har heller inga planer på att ändra sin överföring av pengar till riksnivån.

– Den del av lokala och regionala partistödet som går till SDs valfond regleras i partiets stadgar. Det har hänt att frågan lyfts på partiets landsdagar, men min bedömning är att de som vill minska eller ta bort procentsatsen har bestått av en handfull personer och kommunföreningar, sa Henrik Gustafsson, informationsansvarig på SD till Dagens Samhälle 2017.