Partisekreteraren fokuserade framåt

Bild från SVT Forums sändning.

Med kort varsel ställde Stefan Löfven in sitt Almedalstal med hänvisning till den politiska situationen. I stället höll partisekreterare Lena Rådström Baastad årets tal, och fokuserade på eftermiddagens statsministeromröstning, återstarten av Sverige, klimatet och brottsbekämpningen.

– Vi socialdemokrater vill att alla människor ska vara fria att forma sina liv. Vi är övertygade om att alla vinner på ett samhälle som gemensamt tar ansvar för det vi alla för eller senare behöver, sa Lena Rådström Baastad och exemplifierade med skola, vård och omsorg.

Det är en märklig tidpunkt att som del i den socialdemokratiska partiledningen hålla ett visionärt tal med syfte att teckna en bild av framtidens Sverige. Men Lena Rådström Baastad riktade i talet fokus mot människorna långt bort från maktens centrum, som var och en på sitt sätt bygger landet. Byggnadsarbetare, busschaufförer och personal inom vård och omsorg.

– De missar inte sitt ansvar för vårt gemensamma folkhemsbygge. I solidaritet och omtanke med varandra.

Centrala teman i talet var även kampen mot gängbrottsligheten, mäns våld mot kvinnor och offensiven mot dessa otrygghetsskapande element i dagens Sverige. Samhällsproblem som måste lösas, underströk partisekreteraren.

– Tillsammans utgör vi det starka samhälle som aldrig viker undan för brottsligheten.

Hon duckade inte det skakiga politiska läget, och målade utifrån det en bild av såväl de centrala konflikterna i svensk politik såväl som de samhällsproblem de folkvalda behöver lösa. Och i centrum för lösningen: satsningar på välfärden.

– Det är för tidigt att säga att den ekonomiska krisen är över. För oss socialdemokrater kommer välfärden alltid först.

Lena Rådström Baastad lyfte också klimatkrisen, och menade att Sverige och Europa ska gå i fronten när det gäller att genomföra Parisavtalet.

– Det innebär en tuff omställning, men vi är på väg att bygga om Sverige till världens första fossilfria välfärdsland, underströk hon.

Se hela Lena Rådström Baastads tal här.