Partikongressen 2019 hålls i Örebro

Det är Örebro som får stå värd för den socialdemokratiska partikongressen 22–24 mars 2019. Den kommer att hållas på Conventum och behandla två övergripande teman: utbildning, kompetensförsörjning och omställning samt partiet som organisation.

– Vi kommer fokusera på två viktiga områden. Dels hur vi stärker Socialdemokraterna som modern folkrörelse och rustar oss inför framtiden. Dels på utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågorna som kommer vara avgörande framöver, inte minst för att klara integrationen, säger Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Den lokala partiorganisationen kan påverka innehållet genom ett så kallat öppet forum. Partistyrelsen tar utifrån det fram programtexter som skickas ut på en remissrunda, som partiorganisationen får skicka in synpunkter på. Programtexterna fastställs slutgiltigt av partikongressen.

Det kommer inte att vara någon motionshantering på kongressen, eftersom den ligger så pass nära Europaparlamentsvalet att organisationen kommer att ha mycket att göra inför valrörelsen.

Enligt partistadgan är det partistyrelsen som beslutar vilka frågor som ska behandlas på kongresser som hålls året efter ordinarie val, och det är också partistyrelsen som beslutar om eventuell motionsrätt till dessa kongresser.

Det blir Socialdemokraternas 40:e ordinarie kongress. Den första partikongressen hölls april 1889 i Stockholm hos Stockholms Murarefackförening på dåvarande Tunnelgatan 12 (i dag Olof Palmes gata).