Partikongress – nu väljs ombuden digitalt

Foto: Ylva Säfvelin/AiP

3 juni är första dagen när det är möjligt att starta valet av ombud till höstens partikongress. Nytt för i år är att hela organisationen har möjlighet att använda ett system för digitalt ombudsval som partiet centralt har köpt in.

– Ombudsvalet ska pågå i minst två dagar under perioden mellan fem och tre månader före kongressen, säger Lars G Linder, stadgeansvarig på partikansliet. 

I många år har partimedlemmar suttit med papper och penna för att kryssa för vilka de vill skicka på kongress. Men nu har partiet centralt köpt in systemet EasyVote och uppmuntrar hela organisationen att använda det för sina ombudsval.

Pandemiåret har inneburit att många har lärt sig använda digitala hjälpmedel på ett helt annat sätt. Partidistrikt och arbetarekommuner har redan använt EasyVote på sina årsmöten.

– Det är enkelt att använda och all information om hur man röstar får man från sitt partidistrikt eller arbetarekommun. Det behövs bank-id för att kunna logga in, har man inte det talar man med sin partiorganisation så hjälper de till, säger Anna Söby som jobbar med it på partikansliet. 

När man loggar in får man upp de namn man har att välja bland i sin valkrets. Dessutom är det omöjligt att lämna en ogiltig röst; man kan inte godkänna sina val förrän man har kryssat för rätt antal.

Anledningen att man vill gå över till digitala val är att det är säkrare och billigare än den gamla poströstningen. Systemet är kopplat till medlemsregistret och skapar röstlängden samma dag som valet inleds av de medlemmar som har betalat medlemsavgiften i tid. 

När man loggar in får man upp de namn man har att välja bland i sin valkrets. Dessutom är det omöjligt att lämna en ogiltig röst; man kan inte godkänna sina val förrän man har kryssat för rätt antal. 

Det är varje partidistrikt eller arbetarekommun som arrangerar sina egna val och väljer när de ska hållas. Det är också upp till dem om man vill erbjuda poströstning som ett alternativ till digitala val eller om man vill hitta andra vägar för att hjälpa medlemmar som inte har bank-id att rösta.

– Vi vill inte utesluta någon, alla ska kunna vara med och rösta, säger Anna Söby.

Ett distrikt som har vanan inne är S i Stockholm som genomförde sitt första digitala ombudsval januari 2015, med ett system där medlemmarna behövde få en kod till sin mobiltelefon för att kunna logga in. Man införde även valkretsar för att medlemmarna inte skulle behöva kryssa för så många personer. Då satte man upp en röstningsstation på Sveavägen 68 för att medlemmar skulle kunna få hjälp på plats. 

Vid det första valet sjönk antalet medlemmar som deltog i valet med cirka fyra procentenheter till 18 procent, men systemet med att få en sms-kod var å andra sidan knöligare än dagens bank-id. Och man uppnådde målet att få förnyelse bland ombuden tack vare de mindre valkretsarna.

– Vi har genomfört digitala kongressombudsval sedan kongressen 2015 och har ganska goda erfarenheter. Det har dock inte inneburit den stora ökning i valdeltagande som vi kanske hoppades. I år ska det bli intressant att se om det faktum att vi har blivit så mycket mer digitala i övrig verksamhet på något sätt påverkar röstandet. Vi kommer förstås göra allt vi kan för att fler ska rösta, säger Catharina Piazzolla, kommunsekreterare för S i Stockholm.