Partikongress i den gamla skohuvudstaden Örebro

Skofabriken Oscaria.

Socialdemokraternas partikongress 22–24 mars 2019 hålls i Örebro. Det var en liberal och frikyrklig stad när arbetarrörelsen var ung. Som industristad förknippades den med järnvägsunderhåll, skor och kex.

1914 arbetade mer än hälften av Örebros industriarbetare i någon av de 19 skofabrikerna och ytterligare ett antal jobbade med att tillverka skokräm eller skoband. Men den största arbetsplatsen var ”CV”, Statens Järnvägars Centralverkstad. Industriområdet började byggas 1900 och hade som mest 1650 anställda, på 1950-talet. I dag är området på väg att förvandlas till en ny stadsdel.

Stadens fackföreningar bildade en arbetarekommun 6 februari 1898. Den hade stora planer på bland annat arbetarbibliotek, arbetartidning och Folkets Hus. Men många var tveksamma till att ha en politisk koppling till det socialdemokratiska partiet. När en majoritet på ett möte beslöt att 1899 gå med i Socialdemokratiska arbetarepartiet lämnade över hälften av de anslutna facken och medlemsantalet rasade.

Örebro har i alla fall äran av att vara födelsestad för Socialdemokrater för tro och solidaritet (tidigare Sveriges Kristna Socialdemokraters förbund eller Broderskapsrörelsen). Här bildades den första klubben 1924 av arbetare på Järnvägens Centralverkstad.