Partier eniga om hur miljömålen ska nås

Magnus Manhammar, en av S-ledamöterna i Miljömålsberedningen. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Nyligen lyckades partirepresentanter från samtliga partier ena sig kring förslag om att Sverige ska bli först i världen med mål för konsumtionsbaserade utsläpp.
– För första gången får vi en klimatpolitik som omfattar alla våra klimatutsläpp. Det är otroligt viktigt, säger Magnus Manhammar (S).