Parterna överens om oro för minimilönedirektivet

Ilan De Basso, Europaparlamentariker för S, diskuterade EU-direktivet om minimilöner på ett seminarium Byggnads var med och anordnade. Foto: Maria Persson/AiP

Vem bestämmer egentligen på svensk arbetsmarknad? Parterna eller EU? Trots att Sverige fått löfte om att få fortsätta med den svenska modellen även efter att EUs minimilönedirektiv införs i höst råder skepsis på svensk arbetsmarknad.