Palmecentret om biståndsbudgeten: Besviken på S

Anna Sundström, Palmecentret, hade önskat att S hade stått upp för traditionell socialdemokratisk solidaritet i sin budgetproposition. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

S är det oppositionsparti som lägger minst pengar på internationellt bistånd i skuggbudgeten.
– Att högerregeringen skulle slopa enprocentmålet var ju väntat men att S gör ett så kraftigt avsteg är en stor besvikelse. Man bryter inte bara ett vallöfte utan sviker också världens fattiga i en tid när globala utmaningar måste hanteras gemensamt, säger Anna Sundström, Palmecentret.