På valspurt med Magdalena Andersson

Vi står inför ett av de allra viktigaste Europavalen sedan Sverige blev EU-medlem. Och Magdalena Andersson valrörelsearbetar intensivt. Valbussen far kors och tvärs över landet och S-ledaren träffar väljare och valarbetare i städer som Göteborg, Halmstad, Malmö, Borås, Linköping, Uppsala och Västerås.
Någonstans i närheten av Sveriges närmaste stad, Enköping, får AiPs politiske redaktör Daniel Färm en intervju med Andersson.

Om valkampanjen

– Partiorganisationen är på gång. Det har varit otroligt mycket aktiviteter runt om i landet, och var jag än dyker upp så möts jag av massor med människor som är beredda att knacka dörr. Det är väldigt roligt, säger Magdalena Andersson.

– Att knacka dörr är den metod som vi vill och ska använda mest. För det funkar. Folk blir ofta glada när man vill lyssna in vad de tycker är viktigt. Och det är roligt. Man vet aldrig vem som väntar bakom nästa dörr. Så man kan alltid knacka på en till.

Många vill ta selfies med Socialdemokraternas partiledare.

– Men självklart är det viktigt att alla som vill och kan också skriver och delar bilder på sociala medier för att sprida våra budskap. Det är en hygienfaktor, som jag verkligen uppmanar alla att göra också. Inte minst när SD har visat att man har en trollarmé. Då kan vi visa att vi har en ”armé” av riktiga människor på sociala medier, menar Andersson.

– Det man vill veta – och själv tycka till om – är vilken riktning ska Europa ta. Det är precis som alla val.

Magdalena Andersson och S rättspolitiske talesperson Ardalan Shekarabi.

Om ödesvalet på söndag

– Vi lever i en definierande tid. Det är ingen naturlag att leva i en demokrati. Vi har nu ett ansvar för att vårda och utveckla de fri- och rättigheter som generationer innan oss har kämpat för att uppnå. Den här kampen är existentiell.

– Kriget, klimatet och de högerextremas frammarsch hänger ihop. I vår tid pågår en kamp mellan demokratiska och auktoritära krafter. Ryssland agerar aktivt för att försöka splittra Europa och köpa inflytande via vissa partier i Europaparlamentet. Det är de högerradikala partierna som svajar i stödet för Ukraina. Och det är de högerradikala partierna som vill riva upp klimatpaketet i EU. Det är de krafterna som agerar för att polarisera debatten.

– Om Trump återkommer till makten och om han vänder Europa ryggen, då måste vi i EU göra mer. För om Ryssland vinner kriget i Ukraina, då står fler länder på tur.

– Att andelen av världens befolkning som lever i demokratier har minskat kraftigt de senaste decennierna gör det desto viktigare att det finns bastioner som EU, som står upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är ytterligare ett argument för varför det inför det här valet är så viktigt att ta kampen mot de högerextrema. Det finns starka krafter i Europa som saknar demokratisk ryggrad. Det inkluderar Sverigedemokraterna, säger Magdalena Andersson.

Andersson och Uppsalas KSO Erik Pelling (S).

Om demokratins ställning i Sverige

– Att ha granskande medier är helt avgörande för en levande demokrati. Och det måste finnas en variation av den fria och granskande journalistiken.

Om synen på EU

– Tidigare var det ”vänster” att vara mot EU. Nu är det tvärtom. De som är mer vänsterlutande vill oftare använda EU för att klara klimatomställningen. Men det handlar också om att vända sig mot tendenser att sluta sig. Det finns flera frågor som behöver beslutas om nationellt. Men det finns även en mängd frågor som behöver lösas på EU-nivå: klimatet, stödet till Ukraina och sanktionerna mot Ryssland, pandemin, och så vidare.

Om att kryssa kandidater

– Det har jag inga synpunkter på. Men jag sitter i partistyrelsen, så jag tycker naturligtvis att listan är optimalt utformad som den är. Och jag kommer att kryssa Heléne. Men visst märker jag att möjligheten att kryssa också används för att mobilisera, till exempel Johan Danielsson inom LO-förbunden, Evin Incir i Uppsala, och så vidare.

Om valdeltagandet

– Jag tror att känslan av att ”Bryssel” ligger långt bort har minskat något i betydelse – inte minst efter pandemin och kriget mot Ukraina. EU kommer närmare, och det finns en allvarstyngd känsla omkring EU. Att få upp valdeltagandet handlar om att engagera fler i vilken riktning man vill se samhället utvecklas.

Daniel Färm är vd och politisk redaktör för Aktuellt i Politiken