På stadsvandring med Klubb AiP 

Ylva Säfvelin avslutar stadsvandringen vid Norra Bantorget. Foto: Jan Söderström/AiP

En stadsvandring om rösträttskampens historia var en av de aktiviterer som Klubb AiP genomförde förra veckan för tidningens prenumeranter, tillsammans med ett digitalt idépolitiskt seminarium med Anne-Marie Lindgren.