Oscar Ernerot: ”Jag vill att Palmecentret samlar arbetarrörelsen”

Oscar Ernerot är ny generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Internationella frågor går som en röd tråd genom Oscar Ernerots liv. I september tar han över som ny generalsekreterare för Palmecentret.