Oroar du dig för din pension?

Under mandatperioden har tre av fyra pensionärer fått sänkt skatt. I genomsnitt har pensionärerna fått 1100 kronor mer i plånboken per månad. Socialdemokraternas mål är att helt avskaffa skatteklyftan mellan lön och pension och att alla ska få en pension som motsvarar 70 procent av slutlönen.

– Alla som har jobbat ett helt liv har rätt till en bra pension, inte bara höginkomsttagare som kan spara privat eller har en bra tjänstepension. Nu riskerar många pensionärer att bara få runt hälften av slutlönen i pension i framtiden. Så ska vi inte ha det i Sverige, säger partiledaren Stefan Löfven.

För att nå dit krävs dock både att arbetslivet stegvis blir längre och att pensionsavgifterna blir högre.

När alliansregeringen införde de så kallade jobbskatteavdragen i fem steg mellan 2007 och 2011 innebar det att pension beskattades högre än löneinkomster och att staten fick lägre intäkter i miljardklassen.

Stefan Löfvens rödgröna regering har minskat skatteklyftan genom att sänka skatten för pensionärer med inkomster upp till 17 000 kronor i månaden. Inför valet lovar S att fortsätta att minska skatteklyftan. 1 januari 2019 ska den halveras för ålderspensionärer som tjänar upp till cirka 1,1 miljoner kronor årligen, enligt en överenskommelse mellan den rödgröna regeringen och Vänsterpartiet.

– Nu tar vi näst sista klivet för att pensionärer ska ha samma villkor som löntagare. Tillsammans med de skattesänkningar som regeringen genomfört 2016 och 2018 innebär förslaget att cirka 96 procent av alla personer över 65 år kommer att betala mindre i inkomstskatt 2019 än vad de annars skulle ha gjort, sa finansminister Magdalena Andersson (S) när förslaget presenterades i juni.

Till 2020 lovar S att skatteklyftan helt ska vara borta.

Sedan 2014 har pensionärerna i genomsnitt fått 1100 kronor mer i plånboken per månad eller nästan 14 000 kronor per år. Det beror på sänkt skatt på pension, höjt bostadstillägg och uppräkning av inkomst- och garantipension på grund av det ekonomiska läget i Sverige.

Pensionssystemet består i dag av tre delar: allmän pension från staten, tjänstepension från jobbet samt eventuellt eget sparande. Den allmänna pensionen består i sin tur av två delar: en inkomstpension, där de som arbetar betalar in pengar till systemet och pensionerna anpassas till vad systemet har råd att betala ut, och en premiepension som är öronmärkt för varje individ. Den som haft låg eller ingen arbetsinkomst får en garantipension.

Pensionen bestäms alltså av en persons livsinkomst, inbetalda premier samt den ekonomiska konjunkturen. Om svensk ekonomi går sämre betalas det in mindre pengar i systemet och det finns mindre pengar att betala ut. Och om svenskarna lever längre räcker premierna till lägre och lägre pensioner om inte avgifterna höjs.

I sitt förstamajtal i år lovade Stefan Löfven också upp till 600 kronor mer i pension till 1,2 miljoner pensionärer i form av ett tillägg till den allmänna pensionen. I första hand ville han genomföra det genom att få enlighet i den så kallade pensiongruppen där alla riksdagspartier utom V och SD ingår.

– Det här är inte en fråga om snällhet, det är av respekt för er som har byggt landet, sa Stefan Löfven i förstamajtalet.

Det här vill Socialdemokraterna med pensionen:
  • Avskaffa pensionärsskatten helt till 2020.
  • Höja ålderspensionsavgiften från 17,21 procent till 18,5 procent. Målet med detta är att vanliga löntagare ska få 70 procent av slutlönen i pension.
  • Den allmänna pensionen ska på sikt bli 8 procent högre.
  • Höja pensionen med upp till 600 kronor per månad för de som har de lägsta inkomstpensionerna.
  • Förbättra garantipensionen och bostadstillägget för de med allra mest utsatt ekonomi.