Oro för stort hål i totalförsvaret

Marino Wallsten, Fagersta kommun. Foto: Fagersta kommun och Peter Kron/Arbetsförmedlingen.

Regeringen har presenterat flera åtgärder för att stärka civilförsvaret men i händelse av krisläge finns en oro att Arbetsförmedlingen inte kan fullfölja sitt uppdrag på grund av nedläggningen av lokalkontor.