Debatt: Ordnat boende ett viktigt steg för romer

Moderaterna och SD satsar på att göra valfråga av de tiggande romerna, med krav på riksomfattande totalförbud mot att tigga. Därtill signalerade förändringar i ordningslagen uppfattas av många som en beskrivning av gruppen som en sanitär olägenhet.

På S-kongressen restes inga krav på kriminalisering, och partistyrelsens företrädare deklarerade att stöd saknades för ett generellt förbud.

Ändå är partiets linje oklar inom S, bland annat till följd av uttalanden av ledande S-politiker, som att vi måste ”avsluta tiggeriet i Sverige” utan att skillnaden preciseras mellan repressiva åtgärder mot individer kontra åtgärder mot de förhållanden som skapat misären till att börja med.

Partiet går just nu en vansklig och i förlängningen svårhanterad balansgång mellan humanitära hänsyn och polisiära åtgärder. Frågan riskerar att leda till en debatt där det blir obekvämt tydligt att konkreta förslag saknas, och ersätts av opportunistiska utspel. Passivitet eller populistiska utspel väcker inte respekt. Det är dags att ta kommandot och formulera lösningar.

Statsminister Stefan Löfven i talarstolen på Socialdemokarternas kongress 2017. Foto: Foto: Anders Löwdin

Partiordförande Stefan Löfven talar på Socialdemokraternas kongress 2017. Foto: Anders Löwdin

[dropcap]K[/dropcap]ommunerna bör förmås ta ansvar för romernas boende, samtidigt som bosättningar på andras mark beivras. Genom att ordna boenden som exempelvis härbärgen eller baracker med el, avlopp och rinnande vatten åstadkommer vi flera viktiga förbättringar: Markägare får ha sin mark ifred, polisen vet precis var de som tigger bor och kan lättare beskydda dem mot hatbrott och kriminellt utnyttjande.

Kommunen kan sätta ut sopkärl för tömning, och romerna själva får ett boende som är tryggare och värdigare. Det är därtill empiriskt belagt att ordnade boenden ökar möjligheten att söka jobb som alternativ eller komplement till tiggeri. Ideella resurser som idag arbetar med härbärge frigörs till utbildning och kulturutbyte.

Romerna knyts därmed närmare samhället, och kommunerna får bättre överblick över deras vistelse i Sverige. De får sina rättigheter tillvaratagna, och förväntas i gengäld visa ansvarstagande för sitt boende och får större möjlighet att söka arbete, vilket de helst vill ha. Romerna vill göra rätt för sig. Ingen vill tigga.

En invändning är farhågan att en drägligare tillvaro skulle leda till att Sverige tog emot fler som tigger. Det finns svagt empiriskt stöd för antagandet. Antalet som kommer till Sverige och tigger är dessutom mycket litet.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Ordnade boenden skapar en tryggare, renare och mer ordnad tillvaro för alla, medan vi arbetar för lösningar på EU-nivå och genom kontakter i hemländerna.”[/blockquote]

[dropcap]E[/dropcap]n annan invändning är att enkla boenden är ovärdiga eller bidrar till att skapa kåkstäder. Men den bortser från de mångfaldiga problemen med den nuvarande icke-lösningen.

Ordnade boenden skapar en tryggare, renare och mer ordnad tillvaro för alla, medan vi arbetar för lösningar på EU-nivå och genom kontakter i hemländerna.

På lång sikt är det naturligtvis hemländerna som måste fås att respektera romernas mänskliga rättigheter, men romerna är också Europas mest nertrampade minoritet och möter massiva fördomar även här i Sverige. Därför måste vi på alla nivåer bygga en europeisk rörelse för romernas mänskliga rättigheter och mot antiziganismen.

I dag famlar vårt parti efter framåtsyftande lösningar i frågan och bristen på tydlighet öppnar fältet för antiziganistiska utspel från den bruna högern. Samtidigt vill romerna själva ingenting hellre än att bryta fattigdomen och utanförskapet.

Ordnade boenden vore ett litet men viktigt steg på vägen.

Ulf Bjereld, Förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Anna Karin Hammar, Präst och teol. dr, kandidat för s i kyrkovalet
Thomas Hammarberg, f. d. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara