Öppningsdag för den första folkparken

Foto: Okänd fotograf / Malmö Museer

26 april 1891 öppnade arbetarrörelsen i Malmö det som skulle bli Sveriges första Folkets Park, Möllevångsparken. Det var en söndag och parken fylldes av dans, gunga, skjutbana, nykterhetsservering med mera. Entré var 25 öre, barn under 12 år 10 öre.

Arbetarrörelsen hade ofta svårt att hitta lokaler till sina möten och då föddes idén att skapa sina egna samlingslokaler. En folkpark som med dans, lotteri med mera samlade in pengar var ofta ett första steg på vägen mot att kunna bygga ett eget hus.

I Malmö arrenderade Malmö socialdemokratiska förening Möllevångsparken från 1891. Parken var ursprungligen anlagd av tobaksfabrikören Frans Suell d y 1806–1807. När Socialdemokraterna först hyrde var det en smula i lönndom; dåvarande ägaren trodde att han skrev kontrakt med nykterhetsrörelsen. Två år senare köpte arbetarrörelsen parken för 50 000 kronor. Då bytte man namn till Folkets park och invigningen skedde 30 april 1893.

Enligt protokollen var det Axel Danielsson, som grundade tidningen Arbetet, som föreslog namnet Folkets park.

Från 1920-talet blev parken alltmer av en nöjespark med tivoli, dansbana med mera. Folkets park är numera kommunalt ägd men är än i dag slutmålet för Socialdemokraternas förstamajtåg.