Omsorgspersonal krävs på munkavleavtal

Anställda på omsorgsföretaget Bra Liv Sverige AB vittnar om felaktiga löner, dålig arbetsmiljö och kränkande behandling från ledningen.

Agnieszka Hedlund får inte ut sin slutlön om hon inte skriver på ett tystnadskontrakt om missförhållanden på företaget.

 – Det här är ju utpressning.

Villkoren för Sveriges välfärdsarbetare var en viktig valfråga. Socialdemokraterna lovade i valet att driva rätt till heltid och schysta villkor. Inte minst för att kunna rekrytera den personal som behövs för att klara att höja kvaliteten och möta de ökade behoven när andelen äldre stiger.

Agnieszka Hedlund har sagt upp sig från en fast tjänst som boendestödjare till personer med funktionshinder på det privata omsorgsföretaget i Stockholm Bra Liv Sverige AB.  Hon trivdes väldigt bra med jobbet, men upplevde att kvaliteten i omsorgen och personalens arbetsvillkor kom i andra hand för företaget.

Dessutom upptäckte Agnieszka Hedlund att företaget systematiskt lurade henne på den rättmätiga lönen.

Trots att hon var fast anställd gick hon miste om betald gångtid för att lönesystemet behandlade henne som timanställd.

– Vid konfrontation erkände ekonomiansvarig att att jag tappade flera timmar varje månad. Det är ju lönestöld.

Hon fick kritik av ledningen när hon spred uppgiften till arbetskamrater om att de kan ha fått för lite lön.

– De lurar ju mig på pengar. Jag tycker det är bedrägeri. Jag undrar hur många fler som inte fått rätt lön.

Dessutom betalade bolaget inte någon OB-ersättning för gångtid på helgerna.

Fackförbundet Kommunal bekräftar att det har flera lönetvister med Bra Liv, att medlemmar klagar på arbetsmiljön och att andra har sagt upp sig.

Agnieszka Hedlund sa upp sig i augusti. Hon har ännu inte fått sin slutlön. Trots att företaget i mail erkänt att hon har rätt till den.

Bra Liv Sverige vägrar nämligen att betala ut pengarna förrän Agnieszka Hedlund skriver under ett avtal om att hon inte får berätta om arbetsförhållandena på bolaget och vad de haft en konflikt om:

”efter anställningens upphörande iaktta tystnadsplikt rörande överenskommelsen, upprinnelsen till densamma, Bra Liv Sverige AB:s, och dess kunders förhållanden och om vad hon i övrigt tagit del av till följd av sin anställning i den mån informationen är avkonfidentiell eller av natur som kan skada Bra Liv Sverige AB…

För detta avtals fullgörande gäller tystnadsplikt från båda parter gällande avtalets innehåll samt mellanhavandet mellan Agnieszka Hedlund och Bra Liv Sverige AB.”

– Det här är ju utpressning, säger Agnieszka Hedlund.

– De är väl rädda för att fler ska kräva ut sin rätta lön. Skulle man gå igenom allas lönespecifikationer och tidrapporter, då vet jag inte vad man skulle hitta.

Bra Liv Sverige hävdar att det rör sig om ett standardavtal från arbetsgivaren Almega.

”Vi skriver ett avtal om att vi är överens. Så gör man vid alla överenskommelser t.ex kollektivavtal om nya löner, anställningsavtal, köpekontrakt för lägenheter och bilar etc”, skriver ekonomichefen Mattias Rydberg i ett mail till Agnieszka Hedlund.

– Det är enkelt uttryckt rappakalja. Det finns ingen som helst bäring i att begära att hon ska skriva på någon form av tystnadsplikt, för att få ta emot de här pengarna, säger Elisabeth Antfolk, ordförande för Kommunals sektion för privat vård och omsorg i Stockholm.

– Vi beslutade i kommunfullmäktige förra mandatperioden en upphandlingspolicy som betonar meddelarfrihet om missförhållanden inom verksamheten. Det är så klart inte bra att företaget pressar Agnieszka att skriva under ett sekretessavtal för att få ut sin rättmätiga lön, säger Rana Carlstedt, S-gruppledare i socialnämnden.

Kommunal bekräftar att sektionen biträder en handfull medlemmar i flera olika tvister med företaget Bra Liv Sverige AB. Det handlar om lönetvister men även om arbetsmiljöprob­lem. Två av dessa är så pass allvarliga att Kommunal, i brist på agerande från arbetsgivaren, har tvingats vända sig till Arbetsmiljöverket.

I handlingarna till verket, som är offentliga, beskrivs en arbetsmiljö med ”stor stress” och ”arbetsbelastning”.

”Man ersätter inte vid sjukdom/semester utan den/de som är på plats får göra allas jobb. Det är ofta mycket rörigt, otydliga krav, obemannade pass, scheman som inte stämmer, nödlösningar”.

Den vikarierande verksamhetschefen ska enligt uppgift ha sagt till en anställd att: ”man hamnar i belastningsregistret om man inte följer anställningsavtalet”.
Vid ett möte visade det sig, att hen ”(inte) visste vad ett kollektivavtal är”.

En arbetstagare som anmälde arbetsskada på grund av långvarig psykosocial stress har fått till svar att problemen beror på personens Asperger-diagnos. Den anställde upplevde det som mycket kränkande. Kommunal påtalar att Bra Liv inte som föreskrivet då anlitade en oberoende extern aktör för att utreda anklagelsen.

Bra Liv Sverige har ett 50-tal anställda och marknadsför sig som den största aktören på boendestöd till personer med funktionshinder i Stockholm. Sedan 2014 har bolaget och dess moderbolag Ayudando Care gjort vinstutdelningar till ägarna på 2,3 miljoner kronor.

AiP har i flera dagar före publicering sökt ledningen för Bra Liv Sverige för att kommentera upplägget med ett avtal om tystnadsplikt och kritiken om arbetsmiljöproblemen. Men ingen från företaget har återkommit.