Ombud vill ha lag för äldreomsorgen

– En äldreomsorgslag är ett sätt att tydliggöra hur äldreomsorgen ska vara framöver, vad som krävs av en äldreomsorg av hög kvalitet.
Det säger Eva Lindh från Östergötlands partidistrikt som står bakom en motion till partikongressen med bland annat krav på att Sverige ska få en äldreomsorgslag.