”Om viljan finns kan vi människor återställa mycket av skadorna på naturen”

– Vi fick se vilken kraft vi människor har att orsaka skada på miljön, men om den politiska viljan finns kan vi också återställa mycket av skadorna, säger Joakim Järrebring om FN-kursen. Foto: Privat respektive Ylva Säfvelin/AiP

– Jag var inställd på att jag skulle vara den enda svensken, men inte på att vara den ende europén. Det säger riksdagsledamoten Joakim Järrebring som nyss gått FNs första kurs i naturrestaurering för parlamentariker.