Olika kostnader för personalen

En av anledningarna till att det går att göra vinst vid personalövertagande är att den privata arbetsgivaren inte har lika höga kostnader för personalen som i kommunal regi.

Stockholms Tidningen skrev i förra veckans nummer om personalövertagandet av Hammarby/Björkhagens hemtjänst som genererat en vinst på 1,9 miljoner för skatt. Och det redan efter nio månader. Vd i företaget nämnde bland annat att hon betalar lägre sociala avgifter för sin personal samt även slipper en särskild administrativ avgift till förvaltningen.

När det gäller personalkostnaderna betalar förvaltningen i dag drygt 43 procent för det som kallas personalförsäkringspålägg. De består i lagstadgade arbetsgivaravgifter men också i ett antal olika försäkringar som avtalsförsäkringar, omställningsförsäkringar, och pensionskostnader. SKL rekommenderar en viss procentsats, men staden tar ut fem procent över det.

– Det beror bland annat på vårt högre löneläge jämfört med andra kommuner. Vi når därmed en brytpunkt när det gäller pensionskostnader. Vi lägger därför ut ett internt pålägg på nämnderna, säger biträdande stadsdirektör Gunnar Björkman.

En annan del som gör att kostnaderna ökar är att staden tar ut kostnader för särskilda ålderspensioner som är centralt beslutade.

– Det är ett kollektivt bidrag, alla får tillbaka av det men inte samtidigt.

Gunnar Björkman tillägger att det också finns något som kallas blandmodellen. Det innebär att stan i viss mån måste avsätta pengar även till tidigare anställdas pensioner.
De här centrala kostnaderna betalar naturligtvis inte en privat utförare. Och det kan bli ganska stora summor i skillnad.

– Det här är stans interna grejer och då måste ju de som värderade verksamheten och de som sålt verksamheten vetat om att de här kostnaderna försvinner. Det borde väl vara med vid värderingen, säger oppositionsrådet Roger Mogert (S).

– Slutsatsen blir att man överbetalar henne som tar över och de pengarna går rätt ner i fickan. Det är inte likvärdiga villkor.

Roger Mogert anser att det definitivt räcker med avknoppningar nu. Stora delar av hemtjänsten är numer privat.

– Vi behöver inte sälja fler verksamheter. Vi behöver i stället färre och stabilare aktörer. Men om man ändå anser att man måste sälja ska det ske till ett pris som inte är att skänka bort pengar till en före detta tjänsteman.

– Det är fortfarande tveksamt att göra en värdering och gynna en enskild på det här viset. Man ska ta in en mäklare helt enkelt.