Olagligt beslut grundplåt till skolkoncern

Täbys olagliga avknoppning av Tibble gymnasium blev grundplåten till en skolkoncern.
Skolan såldes för nio miljoner. Underpriset blir än tydligare av att Tibble Fristående Gymnasium AB nu delar ut 40 miljoner till ägarna.

De stora skolkoncernerna och Friskolornas Riksförbund mobiliserar för att stoppa förslagen om ett förändrat skolval och sänkt skolpeng för att minska skolsegregationen.

Utredningen om ett mer likvärdigt skolval menar att friskolorna överkompenseras genom samma nivå på skolpengen som den kommunala skolan trots lägre kostnader och ansvar.

Kombinationen samma skolpeng men ett lättare elevurval genom välutbildade föräldrar ger en automatisk vinstmarginal. Denna goda affär har lockat internationella riskkapitalister till svensk skola. Luxemburgbaserade Paradigm Capital köpte nyligen ut Internationella Engelska Skolan från börsen. Tredje AP-fonden har placerat pengar i den snabbast växande skolkoncernen Atvexa.

En av skolkoncernerna bygger på ett olagligt politiskt beslut: Täby kommuns avknoppning av Tibble gymnasium 2007. Skolan överläts till rektorn och en lärare som betalade nio miljoner kronor för inventarierna. Beslutet fattades av ett extrainkallat fullmäktigemöte där enbart moderater deltog.

Avknoppningen överklagades och förklarades olaglig av kammarrätten. Köpet gick dock inte tillbaka utan med ytterligare sex miljoner förklarade sig kommunen nöjd. Bolaget betalade alltså mindre för skolverksamheten än för skolbänkarna.

Täbypolitiker som Filippa Reinfeldt (M) och Irene Svenonius (M), i dag finansregionråd, hänvisar till att rättsläget var otydligt. Men själva avsikten med avknoppningarna var ju att stimulera skolmarknaden, vilket alltså skedde med skattepengar.

Leif Gripestams (M) bloggpost från kommunfullmäktige där beslut fattades om extra betalning för Tibble gymnasium efter Kammarrättens dom.

”Det är osannolikt att kommunstyrelsen inte haft kännedom om den marknad som uppstått för fristående skolor”, skrev revisionsbolaget Öhrlings Price Waterhouse Coopers i sin granskning av Tibbleaffären.

Hur mycket underpriset var finns det i dag facit på. Tibble Fristående Gymnasium AB gjorde en vinst på 23 miljoner 2019, 64 miljoner 2014–2019. Vinstmarginalen var 7,8 procent. Bolaget har i dag 84 miljoner i fritt eget kapital. Detta även efter att bolaget för 2019 delade ut 40 miljoner kronor i vinst till ägarna.

40 miljoner är en hel del pengar för skolan i Täby.

– Ja gud, det är ganska mycket. Nu höjde de grundskolepengen med två procent, det var 15,4 miljoner, säger oppositionsrådet Agneta Lundahl Dahlström (S).

TFG ingår nu i koncernen Cedergrenska som vuxit med ytterligare tio skolor och förskolor sedan vd:n Niklas Pålsson köpte in sig som ny majoritetsägare i TFG 2011.

Marcus Larsson på Tankesmedjan Balans har i en granskning visat hur en rad av de förskolor och skolor som borgerligt styrda kommuner knoppades av 2007–2014 – då med hänvisning till att ”öka mångfalden” och föra personalen närmare till cheferna – nu sugits upp av stora skolkoncerner och anonyma riskkapitalister.

”Politiker och entreprenöriell personal driver igenom avknoppning och hänvisar till korta beslutsvägar. Verksamheten är igång ett tag. Koncern tar över. Det finns en väldigt enkel förklaring till att det blivit såhär. Trots att kommunen har ett mer omfattande uppdrag får fristående förskolor och skolor samma grundpeng per elev. Det är öppet mål för den som har kapital”, skriver Marcus Larsson.

Ett exempel är förskolorna i Upplands Väsby som tagits över av norska Norlandia Care Group. Förskolorna i Uddevalla, som först togs över av norska Ullna och sedan av svenska storkoncernen Atvexa, är ett annat.

Uddevalla sålde elva förskolor till inventariepriset 3,1 miljoner 2008. När Atvexa köpte Ullna 2018 med 35 förskolor var priset 239 miljoner kronor.

”Det finns inget stopp på det här, om vi inte på politisk väg sätter stopp. Skola efter skola kommer att hamna hos koncernerna. Nuvarande koncerner kommer att växa. Nya koncerner kommer att startas. Koncernerna kommer att köpa varandra. Det är så en marknad fungerar”, skriver Marcus Larsson.

Läs mer: AiP/Svenonius (M) skrev olagligt regelverk