”Ojämlikheten syns under sommarlovet”

Elof Hansjons, kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Södertälje:

1. Vad skulle ett förkortat sommarlov betyda för eleverna?

Det finns barn och unga som upplever sommarlovet som en tid av ensamhet, mobilskärmar, frånvarande föräldrar, bristande rutiner och kanske till och med hunger. Det finns sommarlov som inte är bra. Men skolan ensamt kan inte lösa alla problem. Samhället behöver kliva in med fler möjligheter till idrottsläger, sommarjobb, kolloverksamhet, öppna aktiviteter, läsning et cetera. Jag tycker att sommaren ska vara en tid där man får möjlighet att fördjupa sig, oavsett om det är innebandy, gitarrspel eller att köra EPA-traktor för att hjälpa till i äldreomsorgen, som en del kommuner ordnat. Skolarbetet är intensivt och sommarlovet är en viktig paus.

2. Vad skulle ett förkortat sommarlov betyda för föräldrarna? 

För många skulle det såklart underlätta med ett kortare sommarlov, även om det skulle bli fler kvällar med läxläsning och fler morgnar med att få upp en tonåring strax efter soluppgången. Men vi kan förenkla för föräldrarna genom att se till att det finns bra möjlighet för ungarna att kanske gå på ett fotbollsläger en vecka och vara iväg med scouterna en annan vecka.

3. Vad skulle ett förkortat sommarlov betyda för lärarna?

Perioden mellan sommaren och höstlovet är den längsta sammanhängande delen utan ledighet under hela läsåret. Många lärare och elever är oerhört slitna veckan innan höstlovet. Om eleverna kom tidigare tillbaka från sommarlovet skulle det leda till väldigt tunga veckor innan höstlovet.

Sommarlovets första tid tror jag i stället är bättre att använda för att lärare ska kunna göra klart saker. Om det är elever som behöver extra undervisning eller lovskola för att bli klara med sina betyg, eller om man behöver några dagar för att strukturera upp undervisningen inför hösten.

Jag tror mer på att använda de dagar vi redan har så bra som möjligt än att behöva göra om timplan, läraravtal, organisation som skulle kräva oerhörd ansträngning. Se i stället till att lärare får bra stöd att kunna bedriva ämnesundervisning på de lektionstimmar man redan har.

Tobias Lundin Gerdås, medlem Sköndals S-förening, fd statssekreterare på socialdepartementet:

1. Vad skulle ett förkortat sommarlov betyda för eleverna? 

Det långa sommarlovet har sitt ursprung i 1800-talets folkskola och jordbrukets beroende av (barn)arbete. Vi hade såklart inte infört tio veckors sommarlov om vi hade skapat vårt skolsystem i dag. Med en ytterligare vecka på våren och en ytterligare vecka på hösten skulle svenska elever vara i skolan ungefär lika länge som norska elever men kortare än de danska. Det vi vet om förlängd undervisningstid är att det har positiva effekter på elevernas kunskapsnivå (se till exempel SNS). Att lära sig saker handlar om kvalitet men det handlar också om repetition och möjligheten att komma ikapp det man missat under terminen.

Som före detta statssekreterare med ansvar för barns rättigheter så vill jag också lyfta den ojämlikhet som syns så tydligt under barnens sommarlov. Skolan har en kompensatorisk effekt på barns uppväxtvillkor men skolloven förstärker snarare skillnaden mellan de som kan fylla tiden med lägerupplevelser och de som mest drar runt hemma. Lite längre terminer där undervisningen kan ske under något friare former (med möjligheter till studiebesök eller kulturupplevelser) skulle vara viktigt för mer jämlika uppväxtvillkor i vårt land.

2. Vad skulle ett förkortat sommarlov betyda för föräldrarna? 

I Sverige har vi fem veckors semester. Barnen har cirka tio veckors sommarlov och därutöver höstlov, långt jullov och sportlov. Det säger sig själv att det inte går ihop! Dagens skollov är inte anpassat efter barnfamiljer där föräldrarna jobbar heltid och far- och morföräldrar bor på andra sidan Sverige. Skollovens längd bidrar sannolikt till att minska andelen kvinnor i heltidsarbete. Särskilt då i LO-yrken (där man inte kan flexjobba under sommaren) vilket bidrar till lägre livsinkomst och lägre pensioner. Självklart är skolresultaten huvudskälet till längre skolår men vi kan inte bortse från att skolan också hänger ihop med andra samhällsintressen.

3. Vad skulle ett förkortat sommarlov betyda för lärarna?

Ska vi lyckas ge eleverna mer undervisningstid så behöver det göras stegvis och i dialog med lärarna. Ett villkor för en reform är att det går att göra utan att lärarnas arbetsmiljö försämras.