Debatt: Ofrivillig deltid är slöseri med resurser

Att ”hyvla” arbetstiden för de anställda kan aldrig vara socialdemokratisk politik. Lagen som tillåter detta måste ändras. Det blir en viktig uppgift för partikongressen, skriver flera S-företrädare runt om i landet.

Med åldrande befolkning behöver kommunerna växande skatteintäkter för att finansiera välfärden. Som socialdemokrater kan vi aldrig nöja oss med en stagnerande välfärd; i vårt samhälle ska vi både ha vård, skola och omsorg av högsta kvalitet och idrottsanläggningar, kulturutbud och mötesplatser för alla.

Därför ser vi med oro på hur deltid blivit norm på stora delar av arbetsmarknaden, främst där många kvinnor arbetar. Dels för att det drabbar dem som inte får arbeta så mycket som de vill och kan. Men också för hur det håller nere antalet arbetade timmar, och därmed skatteintäkterna.

I många branscher är anställningskontrakt på 20–30 timmar i veckan vanliga. Det medför inlåsningseffekter. Vissa månader kan man få jobba mertid hos sin arbetsgivare, men att få en deltidsanställning hos en annan arbetsgivare på de timmar som blivit över är ofta omöjligt.

Vi riskerar få en situation där stora resurser ligger outnyttjade i form av inlåsta timmar, samtidigt som alltför få kan ta de lediga jobb som finns. Att detta är ekonomiskt ineffektivt förstår alla. Liksom att skatteintäkterna blir lägre än de hade kunnat vara.

Avtalet mellan Kommunal och SKL om heltid inom välfärdssektorn är en viktig del i att bryta deltidsnormen. Här har vi som kommun- och regionpolitiker ett ansvar i rollen som arbetsgivare. Med goda villkor i den skattefinansierade sektorn blir det lättare även för anställda i den privata sektorn att ställa krav på sina arbetsgivare.

Vi är bekymrade över hur en dom i Arbetsdomstolen gett arbetsgivare rätt att hyvla timmar från befintliga tjänster. Domen tolkar LAS som att skyddet mot uppsägning endast gäller då man säger upp hela tjänster. När man säger upp delar av tjänster gäller varken turordningsregler eller uppsägningstid. Inte ens den som har längst anställningstid, och med åren lyckats närma sig heltid, kan vara trygg i sin anställning.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Det kan aldrig vara socialdemokratisk politik.”[/blockquote]

När den som jobbat länge hos en arbetsgivare får sin anställning hyvlad och tvingas sätta sitt hopp till att bli inringd på fler timmar innebär det, utöver ett mänskligt lidande för den enskilde, ett enormt resursslöseri. Detta drabbar ofta människor som inte erbjuds heltidsjobb av någon annan arbetsgivare. Deras timmar och kompetens låses då in, och deras inkomst – och därmed skatteintäkterna – hålls nere.

Det kan aldrig vara socialdemokratisk politik. För arbetstagarnas trygghet men också för välfärdens finansiering måste den lag som tillåter detta ändras. Det blir en viktig uppgift för partikongressen.

Sedat Arif, kommunalråd (S) i Malmö
Emilia Bjuggren, arbetsmarknadsborgarråd (S) i Stockholm
Åsa Karlsson Björkmarker, kommunalråd i opposition (S) i Växjö
Peter Gustavsson, ordförande (S) kulturnämnden i Uppsala kommun
Anna Ingers, oppositionsråd (S) i Helsingborg
Per Ribacke, kommunalråd (S) i Alvesta kommun
Mona Modin Tjulin, ordförande (S) vård- och omsorgsnämnden i Östersunds kommun
Viktor Zakrisson, oppositionsråd (S) i Leksands kommun

Spara

Spara

Spara

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.