OECD:s superhyllning av den svenska modellen

– Om vi kunde exportera den svenska modellen världen över, skulle världen vara mycket bättre, säger OECD:s generalsekreterare Angel Gurría efter att ha granskat svensk ekonomi. Det var rätt att inte strama åt under flyktingkrisen, snabbspåren för nyanlända är världsledande. Sverige ett föredöme för integrationen.

OECDs Pisa-undersökning 2012, där Sverige föll som en sten, skakade om svensk skoldebatt. Om OECDs granskning av svensk ekonomi hade samma tyngd vore det hårdvaluta för regeringen i valet.

På punkt efter punkt hyllar OECD regeringens politik. Tillväxten är bland de största i världens rika länder, trots en orolig omvärld. Arbetslösheten sjunker.

För Moderaterna kommer OECD-toppens Sverigehyllning olägligt. Bara dagen före skrev Anna Kinberg Batra i DN om hur Sverige var på fel väg och varför det krävdes en alliansbudget redan i dag.

M kritiserar till exempel att Sverige lånade pengar för att finansiera det stora flyktingmottagandet hösten 2015.  Men OECD anser att det var helt rätt finanspolitisk avvägning.

Moderaterna kräver en större andel ”enkla jobb”, medan OECD gör tummen upp för att Sverige satsar på jobb med högt kunskapsinnehåll snarare än lågkvalificerade jobb.

– Ni har byggt upp en samhällsmodell som är en bra mix av produktivitet och sammanhållning. Det är nyckeln till framgång. Jag kan bara uppmana er att fortsätta, säger OECD:s generalsekreterare Angel Gurría.

OECD framhåller på minussidan att klyftorna de senaste decennierna har ökat snabbare i Sverige än i något annat OECD-land. De växte särskilt mycket efter maktskiftet 2006 visar OECD.

En viktig slutsats i Sverigerapporten är att försämrade transfereringar förklarar en väsentlig del av den ökade ojämlikheten. Detta är något som tog fart under den borgerliga regeringen där ersättningsnivåerna sänktes och människor utförsäkrades.

Moderaterna kräver nu ”bidragstak”, medan OECD menar att ersättningarna behöver höjas och indexeras.

– Kapitalinkomster har gjort dem i toppen rikare, och de sociala bidragen har ökat långsammare än lönerna, säger Angel Gurría.

I rapportens mest varnande finger, den om hushållens skuldsättning och den svenska bostadsmarknaden, efterlyses inte bara sänkt ränteavdrag utan även en fastighetskatt som bättre motsvarar värdet på fastigheterna, det vill säga det som alliansen avskaffade. Föräldraförsäkringen borde var bättre fördelad, enligt OECD, också det en aktuell stridsfråga, där regeringen i strid med M infört ytterligare en pappamånad.

OECD, som har lyft fram forskning som visar jämlikhetens betydelse för tillväxt, uppmanar nu Sverige att agera mot inkomstklyftorna och särskilt få ut invandrarkvinnor på arbetsmarknaden.

OECD-chefen är annars imponerad av regeringens särskilda snabbspår på arbetsmarknaden till nyanlända med yrkeskunskaper.

– Sverige är i framkant när det gäller att utveckla nya former för hur man integrerar migranter i arbetskraften, snabbspåren är ett extraordinärt exempel på det.

I debatten brukar det tvistas om Sveriges förmåga till integration, något som blir en viktig valfråga.

OECD har i 40 år studerat migrationsfrågan, framhåller Angel Gurría som lyfter Sverige som ett föredöme även inom detta område.

– Ni är landet som är det kanske bästa exemplet på hur man ska hantera migration. Och vi är en auktoritet på området. Vi valde två länder som fick komma med oss till FN och presentera vår rapport, det var Sverige och Kanada.

[blockquote author=”Finansminister Magdalena Andersson” pull=”left”]”Vi fick så mycket beröm på pressträffen att jag höll nästan på att trilla av scenen”.[/blockquote]

Finansminister Magdalena Andersson är naturligtvis nöjd med berömmet, till och med lite överväldigad.

– Vi fick så mycket beröm på pressträffen att jag höll nästan på att trilla av scenen.

Ulf Kristersson (M) svarade i SR:

– Vi tenderar alltid att välja ut de åsikter från OECD och IMF som vi själva gillar bäst.