… och så en miljard till Täby

15 utsatta stadsdelar får dela på 100 miljoner kronor för att bryta utanförskapet.
Det är mindre än vad Danderyd, Täby och Lidingö får i rutavdrag varje år.

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) presenterade förra veckan en satsning för att minska utanförskapet i de 15 mest utsatta stadsdelarna i Sverige. Stöd som ska delas ut till de kommuner som lyckas bäst.

Stadsdelarna är utvalda enligt kriterierna förvärvsfrekvens (lägre än 52 procent), långvarigt försörjningsstöd (högre än 4,8 procent) och gymnasiebehörighet (lägre än 70 procent).

Folkpartiet har länge profilerat sig i frågan om vad de kallar ”utanförskapsområden” och återkommande presenterat ”Utanförskapets karta”.

I samband med den senaste rapporten 2008, med underrubriken ”Arvet efter Mona Sahlin”, gick dåvarande integrationsministern Nyamko Sabuni (FP) till hårt angrepp mot Socialdemokraterna och hävdade att antalet utanförskapsområden hade ökat  2002–2006 från 128 till 156 områden.

– Det är oacceptabelt att Socialdemokraterna lät utanförskapet öka och fördjupas, förklarade Sabuni.

Sabuni fick sparken som integrationsminister 2010.


2012 lanserar nya integrationsministern Erik Ullenhag (FP) nu en ”Ny ansats för minskat utanförskap”.

I underlaget till Ullenhags förslag går arvet efter Folkpartiet att utläsa. Där framgår nämligen att utanförskapet har ökat i de 15 utpekade områdena sedan FP tog över integrationspolitiken.

Sysselsättningsgraden har sjunkit från 46,1 procent 2006 till 43,1 procent 2010.

Gymnasiebehörigheten, som Folkpartiet har direkt ansvar för, sjönk från 65,8 till 57,7 procent.

I våras larmade Skolverket att klyftorna mellan skolorna fortsätter att öka – mycket på grund av Folkpartiets hjärte-fråga det fria skolvalet.

– Invånarna i utanförskapsområdena fick inte del av den konjunkturförbättring som ägde rum fram till 2006, klagade Sabuni 2008.

Invånarna i utanförskapsområdena fick heller inte del av det hundratal miljarder som alliansregeringen har sänkt skatten med sedan 2006. För det behöver man nämligen jobb, förmögenhet, villa och hemhjälp.

Enligt riksdagens utredningstjänsts rapport (2010:0464) bor de som har tjänat mest på alliansregeringens ekonomiska politik i de borgerligt styrda kommunerna Danderyd, Lidingö, Täby, Ekerö, Vaxholm och skånska Vellinge.

I Danderyd bor det 31 000 personer, lika många som i Rinkeby och Tensta. Danderydsborna fick 2010 34 600 kronor (genomsnittlig förändring av nettoinkomsten jämfört med 2006) eller lite drygt en miljard kronor totalt.

Bara rot- och rutavdragen är idag på 176 miljoner kronor, fastighetsskattesänkningen runt 200 miljoner och förmögenhetsskattesänkningen 326 miljoner.

Invånarna i Fredrik Reinfeldts hemkommun Täby tjänade också en dryg miljard.

Erik Ullenhags nya bidrag till att minska utanförskapet är i jämförelse på blygsamma 100 miljoner kronor årligen 2013–2014, eller 6,6 miljoner kronor vardera för de 15 stadsdelarna.
Det är mindre än vad invånarna i Danderyd, Täby och Lidingö tillsammans får i rutavdrag varje år (105 miljoner kronor).

Arvet efter Folkpartiet är, enligt Erik Ullenhags siffror, dock det motsatta: Färre i arbete och fler med socialbidrag. Socialbidragsberoendet (mer än 10 månader) har ökat i de 15 områdena 2006–2010, från 7,4 till 7,8 procent.

Folkpartiet har ett eget mått på misslyckad integrationspolitik: Sverigedemokraternas storlek.

Folkpartiet hänvisade 2008 till att Sverigedemokraterna i kommunvalet 2006 fick, 4,9 procent av rösterna i utanförskapsområdena, jämfört med 2,9 procent i riket som helhet.

– Socialdemokraternas misslyckade integrationspolitik har gynnat Sverigedemokraterna, hävdade Sabuni.

Sedan dess har Sverigedemokraterna vuxit på bred front, inte bara i socialt utsatta storstadsområden. I riksdagsvalet 2010, efter fyra år med folkpartistisk integrationspolitik nästan fördubblades SD till 5,7 procent (+2,77).

I Gamlegården i Kristianstad, en av stadsdelarna i Ullenhags nya satsning, mer än fördubblade SD sitt stöd till 9,87 procent.

Men inte nog med det.

Enligt ett viktat genomsnitt av opinionsmätningarna från Sifo, Demoskop, Ipsos, Novus och SCB av valforskaren Henrik Ekengren Oscarsson vid SOM-institutet, är Sverigedemokraterna i dag med 6,0 procent (+0,3) nu större än Folkpartiet som får 5,9 procent (-1,2).

Antalet ”utanförskapsområden har i dag sannolikt ökat.

Ullenhag: ”En del av flera insatser”

Erik Ullenhag (FP) påpekar att satsningen måste ses som en del i en helhet med bland annat bostadspolitik och rättspolitik.
– Det görs annat. Vi har även ett särskilt stöd till skolor i utanförskapsområden.

Det har framförts kritik dels mot att stödet är prestationsbaserat, dels att det är för lite pengar. S-kommunpolitiker påpekar att arbetet redan bedrivs sedan länge.

Erik Ullenhag menar att modellen uppmuntrar till att politikerna funderar över varför vissa insatser fungerar bättre eller sämre.

– Syftet är att vi ska se vad som fungerar var.

Har kommunpolitikerna inte haft tillräckligt med incitament för att bryta utanförskapet?
– Jag tror vi ska vara ärliga och säga att man från hela samhällets sida har misslyckats.

– Det här är en del av flera saker vi gör för att försöka skapa positiva spiraler.

Pengarna delas ut  2013 efter hur kommunerna lyckats öka sysselsättning och gymnasiebehörighet samt minska socialbidragsberoendet.

– Pengarna ska användas som ett incitament. Stadsdelar som vidtar åtgärder kommer att få mer pengar, säger Ullenhag.