Nyvald duo tror på delat ledarskap i STS

Lite rödare, lite grönare och lite mer framåtblickande. Den nya ledningen för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet ser viktiga värden för förbundet att verka för inom socialdemokratin. Foto: Ylva Säfvelin

Tro och Solidaritet har fått en ny ledarduo. Sara Kukka-Salam valdes i helgen till ordförande och Jesper Eneroth till vice ordförande.

– Delat ledarskap är en självklarhet i framtidens socialdemokrati, säger Sara Kukka-Salam.

I lördags höll Socialdemokrater för Tro och Solidaritet digital kongress. Ulf Bjereld avgick som ordförande och i stället valdes två personer att fronta organisationen; två personer som delar politiska värderingar men skiljer sig åt på många sätt – muslim och kristen, en uppvuxen i staden och en på landet.

Det blir första gången som Sara Kukka-Salam och Jesper Eneroth kommer att arbeta tillsammans. De säger att de har lärt känna varandra under sommaren sedan de nominerades och att döma av de instämmande nickar som de ger till varandras svar kommer den nya styrelseduon i varje fall inte plågas av inre stridigheter.

Sara Kukka-Salam är sedan några år ett av två oppositionsråd i Solna.

– Socialdemokrati är ett lagarbete, det är förlegat att fronta bara en av dem, säger hon och poängterar att den rörelse de nu valts till att leda består av många fler personer med olika kompetenser.

Båda har gått den långa vägen via SSU in i socialdemokratin men medan Sara Kukka-Salam är uppvuxen i ett religiöst hem hittade Jesper Eneroth till Svenska kyrkan genom musiken. I dag är han gruppledare för Socialdemokraterna i Kyrkomötet.

– Det finns 6 996 socialdemokrater som har ett kyrkopolitiskt förtroendeuppdrag och det finns cirka 40 procent fler parlamentariskt valda socialdemokratiska kyrkopolitiker än det finns parlamentariskt valda socialdemokratiska kommunpolitiker.

Ingen av dem har tidigare suttit i förbundsstyrelsen för Tro och Solidaritet – Sara Kukka-Salam kallar det att hon gör en comeback i förbundet eftersom hon skrev ledare i organisationens tidning under några år.

– Jag tackade ja för att jag tror att STS röst behövs inom socialdemokratin och jag vill att organisationen ska växa. Ju fler medlemmar vi har desto större inflytande har vi på socialdemokratisk politik.

Hon ser S-kvinnor som en förebild och vill att det i varenda arbetarekommun ska finnas en STS-grupp som skriver motioner och påverkar politiken.

– Som kommunalråd får man väl ändå säga att det är i kommunen som jämlikhet skapas – man har ansvar för skola och omsorg och bostadspolitik.

Även för Jesper Eneroth var det naturligt att säga ja när han fick frågan om att ingå i förbundets nya ledning.

– Jag har i många år nu varit aktiv kyrkopolitiskt. När jag fick frågan kändes det självklart att tillsammans med Sara som ordförande ställa upp och vara med och kämpa för de värderingar som egentligen aldrig varit viktigare än nu. STS har varit en kraft för grundläggande socialdemokratiska värderingar oavsett om det har handlat om nej till kärnvapen eller biståndspolitiken.

STS har som slogan att de är lite rödare och lite grönare än moderpartiet. Jesper Eneroth har ett tillägg.

– Jag skulle också vilja säga att man har lite mer framtidstro och lite längre perspektiv.

Det är alldeles för lätt att den dagspolitiska dagordningen äter upp en stor del av det politiska engagemanget – STS ska enligt honom vara organisationen som ser till att socialdemokratin inte enbart handlar om dagspolitik eller hur politiska styren ser ut.

– Vi har en viktig uppgift i att både fånga en ny generation till socialdemokratin men också att med utgångspunkt i våra tidlösa värderingar ge hopp om att en bättre värld faktiskt är möjlig och att det är med politiken som vi tillsammans kan omdana samhället.

Det politiska engagemanget och engagemanget i Svenska kyrkan är för Jesper Eneroth två sidor av samma mynt.

– Som det ser ut i Sverige och världen tror jag det är viktigt med en känsla av riktning, sammanhang och hopp. Det är mycket det jag finner min styrka i. Vad gäller rättvisefrågor ser jag ingen större skillnad mellan det jag ser som socialdemokrati och min tolkning av kristendom och islam.

Han är road av historia och har bland annat givit ut en bok om förstamajmärken, och försitter inte tillfället att lyfta fram kristna förtecken hos flera socialistiska pionjärer i Sverige.

– Den tidiga socialistiska arbetarrörelsen handlade mycket om att återskapa vad de upplevde var de tidiga kristna församlingarna. Det är något som vi har glömt i vår historieskrivning.

– I min religiösa övertygelse är islam en jämlikhetsrörelse och de ideal som jag har från min tro kan jag omsätta i ett samhällsbygge. För mig är det självklart att som muslim också vara politiskt till vänster, säger Sara Kukka-Salam.

Ulf Bjereld, till vardags professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har varit ordförande för STS sedan 2015.

– Jag vill ge en eloge till honom, han har stått stabil i sina och organisationens värderingar och har förmedlat ett hopp till många inom socialdemokratin som delar STS värderingar. Vi vill fortsätta det arbetet och hoppas att vi ska bli fler. Det finns många med en stark jämlikhetstro som har ett engagemang i sin församling men inte tar steget in i politiken, jag hoppas att STS ska vara den här bryggan in i partipolitiken, säger Sara Kukka-Salam.

– Det känns fantastiskt kul att tillsammans med Sara få axla det här ansvaret i en tid när det kanske är extra viktigt med engagemang, säger Jesper Eneroth.

Kongressen antog även nya politiska riktlinjer.

– Vårt koncept om Sverige som vårt växande hem ligger som en kappa över dem. Det är så vi beskriver Sverige – det är människor som frivilligt eller ofrivilligt migrerar till Sverige, Sverige växer och det är vårt växande hem, säger Sara Kukka-Salam.

Politiskt är det jämlikhet, internationell solidaritet och mänskliga rättigheter som är STS viktigaste frågor. Där kommer man ligga på socialdemokratin om att ta täten och till exempel inte låta det andra regeringspartiet ta över eftersom att det innehar biståndsministerposten.

– Vi ska vara den sidoorganisation som ständigt påminner om att vi är högerextremismens främsta motståndare och att alla människor är lika värda. Vi kan inte splittras som befolkning så som de högerextrema vill utan det behövs en klassanalys, säger Sara Kukka-Salam.

Man kan ju hoppas att det socialdemokratiska partiet står bakom samma ideal om alla människors lika värde som STS – men de två tvekar inte om att sidoorganisationen fyller sitt syfte.

– Socialdemokratin har ambitionen att vara en bred folkrörelse. Vi har en tradition av att ha starka sidoorganisationer som bottnar i att vi vill finnas där folk finns och försöka nå ut, säger Jesper Eneroth.

– Vi ser jättestora utmaningar i samhället. Vi har rekordmånga människor på flykt, vi har en växande ojämlikhet som bitit sig fast, polariseringen ökar. Jag ser vår roll som att vara den sidoorganisation som alltid påminner om våra grundläggande värderingar och alltid har den utsatta människan i centrum. Som troende har vi en värderingskompass och en tro som vi kan hämta styrka i, säger Sara Kukka-Salam.

FAKTA

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Bildades ursprungligen i Örebro 1924, som en klubb med arbetare på SJ:s centralverkstad. En viktig drivkraft var Bertil Mogård (1892–1970), komminister i Karlskoga, som också blev ordförande när förbundet bildades 1929, då under namnet Sveriges Kristna Socialdemokraters förbund eller Broderskapsrörelsen.

Sara Kukka-Salam är förbundets första muslimska förbundsordförande.

SARA KUKKA-SALAM

Ålder: 31 år.

Familj: Man, liten son.

Gör: Ett av två S-oppositionsråd i Solna.

Bor: Kvar i födelsekommunen Solna.

Bakgrund: Masterexamen och en kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Har varit aktiv i SSU och Röda korset sedan 15 års ålder, lämnade sitt sista uppdrag i Röda korset för ett par år sedan. Troende muslim, uppvuxen i ett hem med en mamma från Finland med kristen bakgrund och en pappa från Pakistan med muslimsk bakgrund.

JESPER ENEROTH

Ålder: 25 år.

Familj: Sambo.

Gör: Har nyligen tagit kandidatexamen i offentlig förvaltning i Göteborg. Gruppledare för S i Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Bor: Göteborg, kommer från Växjö. Uppvuxen i politiskt hem och blev tidigt medlem i SSU. Spelar trumpet och det var musiken som förde in honom i Svenska kyrkan då han extraknäckte i kyrkan under högstadiet.