Nytt sätt att tänka behövs för en ny jämlikhet

Övergång från löneskatt till moms på all konsumtion. Det är ett av förslagen från Donald Monvall till ett socialdemokratiskt valprogram för år 2026.