Nytt säkerhetspolitiskt läge för planeten Tellus

Mänsklighetens oprovocerade invasion av Jordens ekosystem har försatt oss alla i ett nytt säkerhetspolitiskt läge. Foto: Bela Geletneky.

Den skyndsamma processen för svensk Natoansökan visar att politiken kan gå fort när det behövs. Förhoppningsvis kan samma hast även gälla klimatet.

Vår frihet ifrån ansvar och vår enorma konsumtion av fossila bränslen och prylar i allmänhet kan tyckas ha tjänat vår levnadsstandard väl. Men mänsklighetens oprovocerade invasion av Jordens ekosystem har försatt oss alla i ett nytt säkerhetspolitiskt läge. 

I den säkerhetsanalys som vi nu måste göra står en sak redan klar: Inget kärnvapenparaply i världen kan rädda mänsklighetens hälsa, miljö och livsmedelsproduktion från ett kollapsande klimat.

Klockan tickar mot gigantiska och oåterkalleliga effekter på både klimat och miljö över hela världen.

Nya tider kräver nya analyser och ibland skyndsamma beslut. Efter den senaste tidens Natoprocess vet vi svenskar nu svart på vitt: När det verkligen gäller kan samverkan över nationsgränserna ske mycket skyndsamt och leda till mycket snabba och omvälvande beslut. 

I Indien faller fåglarna nu från himlen på grund av extrema och ihållande rekordtemperaturer. Klockan tickar mot gigantiska och oåterkalleliga effekter på både klimat och miljö över hela världen. FNs generalsekreterare konstaterade nyligen att ”Många ekosystem är redan förlorade. Bristen på ledarskap är kriminell.

Vad mer ska krävas för att nu också ta planeten Tellus säkerhetsläge på allvar och agera därefter?

Marcus Pehrsson (S), kandidat till kommunfullmäktige i Nyköping.