Nytt S-distrikt i Göteborgsområdet: ”Gôtt. Nu kör vi”

Jim Aleberg, kassör, Janette Olsson, vice ordförande och Patrik Karlsson, ordförande för det nya partidistriktet Socialdemokraterna i Göteborgsområdet. Foto: Johan Flanke/AiBild

Jim Aleberg, kassör, Janette Olsson, vice ordförande och Patrik Karlsson, ordförande för det nya partidistriktet Socialdemokraterna i Göteborgsområdet. Foto: Johan Flanke/AiBild

Mer naturligt. Lättare att planera och genomföra verksamhet. Närmare till varandra. Bättre samordning av politiken inom Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. Så ser Patrik Karlsson, Janette Olsson och Jim Aleberg, på arbetet i det nya partidistriktet, Socialdemokraterna i Göteborgsområdet. De tre utgör det nya partidistriktets verkställande utskott.

De har samlats på den nya distriktsexpeditionen vid Nordre älvs strand i Kungälv. På terrassen håller ordnar hantverkarna med ytterdörren. Doften från kexfabriken intill ställer frågor om vad som tillverkas i dag.

– Jag ser framför mig en valrörelse där vi kan driva rätt så lika frågor i kommunerna eftersom våra kommuner har liknande förutsättningar och utmaningar, säger Jim Aleberg från Ale som är kassör för S i Göteborgsområdet.

[blockquote author=”Jim Aleberg ” pull=”left”]”Nu samverkar vi i det geografiska område som vi som bor i här rör oss inom. Det blir mer naturligt”. [/blockquote]

Han menar att skillnaderna mellan Ale och exempelvis Bengtsfors som båda två tillhörde Norra Älvsborgs partidistrikt fram tills årsskiftet var stora.

– Nu samverkar vi i det geografiska område som vi som bor i här rör oss inom. Det blir mer naturligt, säger han.

Patrik Karlsson från Mölndal är ordförande för S i Göteborgsområdet. Han menar att valrörelsen behöver planeras tillsammans med partidistriktet i Göteborg för att få större genomslag.

– Man ska känna igen partiet i hela Göteborgsregionen oavsett i vilken kommun som man bor och jobbar i, säger han.

– Vi behöver bli starkare i regionvalet i Göteborgsregionen för att få fler mandat i regionfullmäktige. Då gäller det att hitta vägar för att samarbeta och få ut människor som kan valarbeta. Tidigare har vi varit förtroendevalda från olika partidistrikt som bildat en partigrupp i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden inom regionen. Nu sammanfaller partidistriktet och hälso- och sjukvårdsnämndens geografiska område. Det gör att vi lär känna varandra bättre och kan koppla ihop regionpolitiken med kommunpolitiken och med medborgarnas intressen, säger Janette Olsson, vice ordförande i S i Göteborgsområdet.

Hon är från Stenungsund och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Till de politiska frågor som kommunerna i det nya partidistriktet har gemensamma räknar de tre infrastrukturen, kollektivtrafiken och bostadsbristen.

– Det handlar om samma utmaningar när många människor ska förflytta sig. Vi har samma sociala problem. Vi står inför liknande utmaningar, säger Patrik Karlsson.

Jim Aleberg nämner arbetsmarknadsfrågorna.

– Ett stort varsel på ett företag i regionen drabbar alla kommuner. Det gäller att rigga för en nedgång på arbetsmarknaden. Den kan komma snabbt. Då behöver vi se över utbildningsnivån bland oss som bor i Göteborgsregionen, säger Jim Aleberg.

Han talar utifrån sina erfarenheter som fackligt förtroendevald inom IF Metalls verkstadsklubb på Volvo.

– Då vi har olika arbetsmarknadsregioner i Trollhättan och i Göteborg med omnejd har det varit knepigt för kommuner i gränslandet, såsom Ale, att hitta rätt med bland annat det facklig-politiska arbetet, säger Jim Aleberg.

Med det nya partidistriktet ser jag att vi tillsammans med partidistriktet i Göteborg kan ha en bättre samverkan med de fackliga organisationerna, säger Jim Aleberg.

Arbetet med att bilda ett partidistrikt med kranskommunerna runt Göteborg inleddes under början av 2000-talet. Sedan dess har företrädare för partiorganisationerna i Göteborgsregionens 13 kommuner och företrädare för Socialdemokraterna i kommunstyrelserna träffats inom ramen för det som har kallats för Göteborgsområdets socialdemokrater, GO(S). Kaj Johansson, dåvarande ordförande för S i Mölndal var drivande i det arbetet.

Att ändra valkretsindelningen i riksdagsvalet och att få ett nytt partidistrikt har varit två viktiga arbetsuppgifter för GO(S). Nu är båda dessa sakerna på plats. Ur detta samarbete föddes också GO(S) Väst-festivalen på Knarrholmen som arrangerades 2011 till 2013.

– Nu får vi tid och kraft för de frågor som ligger oss närmast. Studieverksamheten är jätteviktigt. Nu ska vi se till att det finns ett bra studieutbud för såväl nya medlemmar som för personer med olika ledande uppdrag inom partiorganisationen i partidistriktets regi, säger Patrik Karlsson.

Att den nya distriktsexpeditionen skulle hamna i Kungälv var inte självklart. Innan beslutet fattades i somras fanns Mölndal, Älvängen, Bohus, Partille och Göteborg med som möjliga expeditionsorter.

– De andra alternativen föll bort på grund av höga hyror i de föreslagna lokalerna. Göteborg föll bort för att det inte fanns lediga lokaler runt Järntorget. Vi fastnade slutligen för denna lokal i Kungälv för att den ligger mitt i distriktet, nära kollektivtrafik och att det här finns möjlighet att samordna vår expedition med ABF Sydvästra Götaland till en dräglig kostnad, säger Patrik Karlsson.

De tre berör ofta arbetet inom Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, när de ser möjligheterna för det nya partidistriktet. GR är ett samarbete mellan Göteborgs stad och kranskommunerna med rötter som går tillbaka till 1940-talet. I dess nuvarande form bildades GR 1995 och ansvarar för fler kommunpolitiska uppgifter än vad ett vanligt kommunförbund gör. Det gäller bland annat samarbete kring infrastrukturfrågor och gymnasieutbildning.

– Nu gäller det att få en bra kontakt mellan socialdemokratiska kommunalråd, regionråd och riksdagsledamöter i det nya partidistriktet för att samordna det politiska arbetet och att de politiska företrädarna har ett bra samarbete med partidistriktets styrelse. Då kan vi vässa vår politik i GR, säger Patrik Karlsson.

– Vi är beroende av varandra i kranskommunerna och i Göteborg. Vi har inte haft så mycket kontakt mellan oss socialdemokrater i kranskommunerna och i Göteborg tidigare. Jag hoppas att det blir bättre nu. Det känns som att det är ett gott gäng i det nya distriktet, säger Janette Olsson.

– Vi är på gång, säger Joim Aleberg.

– Ja, nu kör vi, säger Patrik Karlsson.

 

Observera att detta är en ändrad version jämfört med den artikel som publicerats i Ny Tid nr 4 2017 som pappers-, e- och taltidning. Ändringen gäller Jim Alebergs citat om det facklig-politiska arbetet. Jim Aleberg är här rätt citerad. Ny Tid beklagar misstaget och den eventuella skada det kan ha medfört.