Nytt program ska stoppa våld mot kvinnor

I dag, onsdag den 16 juni klockan 08.15, håller jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg en digital pressträff. Under pressträffen presenteras regeringens åtgärdspaket för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor har varit på tapeten under våren efter flera mord på kvinnor i tät följd. Nu presenterar regeringen ett åtgärdsprogram som ska få slut på våldet.

– Mäns våld mot kvinnor är en högt prioriterad fråga för regeringen. Det är viktigt att myndigheterna har rätt förutsättningar och rätt kompetens för att vi med full kraft ska nå målen i åtgärdspaketet och stoppa våldet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Åtgärdspaketet är en del i att intensifiera arbetet i den strategi som regeringen antog 2016, som syftar till att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det omfattar åtgärder för att målsättningarna i strategin ska uppnås, bland annat:

  • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
  • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn
  • Effektivare brottsbekämpning
  • Förbättrad kunskap och metodutveckling

– Så länge som en enda kvinna mördas av sin partner eller före detta partner har vi inte gjort tillräckligt. Ingen tonårstjej ska utsättas för våld av sin pojkvän. Idag presenterar regeringen åtgärder både för att få stopp på våldet här och nu, ge kvinnorna som drabbas stöd och skydd och arbeta förebyggande så att inga fler kvinnor blir slagna och inga män börjar slå, säger Märta Stenevi, jämställdhetsminister.

Bland åtgärderna finns bland annat förstärkt arbete inom socialtjänsten, straffansvar vid psykiskt våld och skärpta straff vid våldtäkt. I 40-punktsprogrammet konstateras dock att det intensifierade arbetet kommer att kräva mer resurser, som inte redogörs för nu utan kommer att presenteras i budgetpropositionen för år 2022.

Här är de 40 punkterna som ska stoppa våldet

Läs fler av AiP:s artiklar om mäns våld mot kvinnor: 

”Det handlar om en gradvis nedbrytning”

S vill ha EU-lag mot könsbaserat våld

”Våldet är en ständigt pågående pandemi”