Kriminaliseringen av terror breddas

Att ge annat stöd till en terrororganisation än pengar och att delta i en terrororganisations verksamhet kan komma att bli kriminellt. Frågan ska nu snabbutredas och regeringen är beredd att ha en ny lag på plats under mandatperioden.

Detta presenterade justitieminister Morgan Johansson (S) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) under S-kongressens sista dag.

– Tilliten mellan människor är kittet i samhället som gör att inte terrorismen vinner. Vi politiker ska göra allt som står i vår makt för att förhindra och försvåra terrorism, säger Gustav Fridolin.

– Direkt efter valet började vi utveckla terrorlagstiftningen. Det gör att det i dag är förbjudet att finansiera en terrororganisation, att resa till ett annat land för att delta i en terrororganisations verksamhet och att förbereda ett terrorbrott, säger Morgan Johansson.

Nu vill regeringen gå vidare och göra det olagligt att ge vad Morgan Johansson kallar för allmänt stöd till en terrororganisation.

– Det kan handla om att ordna transporter, att ordna med övernattning eller att delta i en terrororganisations verksamhet utan att det kan knytas till ett specifikt terroristbrott. Sådana luckor i den nuvarande lagstiftningen ska vi inte ha, säger Morgan Johansson.

Sådan lagstiftning finns i dag i Norge och Danmark. I regeringens tidigare arbete har det i remissvaren framkommit att dessa luckor i lagstiftningen finns.

Stefan Johansson, justitieråd i Högsta domstolen, får nu fram till 5 december på sig att komma med förslag på hur dessa luckor ska täckas.

Spara