Nya regionråd i Region Stockholm

Gustav Hemming (C), Jens Sjöström (S), Aida Hadžialić (S), Talla Alkurdi (S), Robert Johansson (S), Christine Lorne (C) och Anton Fendert (MP) är de nya regionråden i Region Stockholm.

Fyra socialdemokratiska regionråd blir det i det nya styret för Region Stockholm.

Efter 16 år i opposition i Region Stockholm har Socialdemokraterna nu bildat ett nytt styre tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet, med stöd av Vänsterpartiet. De nya socialdemokratiska regionråden är Aida Hadžialić, finansregionråd, Talla Alkurdi, hälso- och sjukvårdsregionråd, Jens Sjöström, investeringsregionråd samt Robert Johansson, personalregionråd.

– Region Stockholm står inför det värsta ekonomiska läget på 30 år och då krävs det ordning och reda i regionens finanser samt ett utpräglat fokus på regionens basuppdrag. Våra skattepengar ska gå till sjukhusen och vårdcentralerna, inte till mer administration och konsulter. Så kan vi korta köerna, öppna fler vårdplatser och ge personalen bättre villkor, säger Aida Hadžialić.

Fakta
Finansregionråd
: Ansvarig för regionstyrelsen och dess bolag samt tillväxt- och innovationsfrågor.
Hälso- och sjukvårdsregionråd: Ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, bortsett från primärvården.
Investeringsregionråd: Ansvar för trafikinvesteringar och investeringar som berör fastighets- och servicenämnden. Även ansvarig för färdtjänstfrågor.
Personalregionråd: Ansvar för personalfrågor i regionens verksamheter. Ansvarar också för kulturnämnden.