Nya namn bland de fem översta i Uppsala

Inga-Lill Sjöblom och Marcus Wennerström står på fjärde respektive femte plats på riksdagslistan i Uppsala. Foto: Uppsala kommun samt Damian Riveira Linares

– Att ta bort karensdagarna och ta hand om de sjukskrivna bättre, det är min hjärtefråga.
Det säger kommunalaren Inga-Lill Sjöblom, som står på fjärde plats på riksdagslistan i Uppsala i höstens val.

I valet 2018 fick Socialdemokraterna i Uppsala län fyra mandat i riksdagsvalet och man har dessutom en statsrådsersättare för Ardalan Shekarabi. Ser man på de fem första namnen på listorna valen 2018 och 2022 är två namn nya – Inga-Lill Sjöblom har flyttat upp från plats 6 till 4 och Marcus Wennerström, som är helt ny på listan, på plats 5.

– Det känns jättebra. Jag är ändå 62 år, jag har alltid satt fram andra människor men nu känner jag att jag vill. LO har gjort ett jättebra jobb så då hamnade jag där, säger Inga-Lill Sjöblom om sin placering.

Kvar bland de fem första namnen finns Ardalan Shekarabi, Sanne Lennström och Gustaf Lantz, som i dag är statsrådsersättare.

Inga-Lill Sjöblom har varit inne som ersättare för både Sanne Lennström och Gustaf Lantz under den gångna mandatperioden, så hon vet vad hon ger sig in på om S lyckas behålla sina fyra mandat.

Att förbättra sjukförsäkringen och ta bort karensdagarna, det är en väldigt viktig fråga för mig. Villkoren för de sjukskrivna har försämrats något fruktansvärt.

Det var intressant att vara inne som ersättare och det gav mersmak – men hon hoppas att få chansen att bli invald som ordinarie.

– Kommer man in som ersättare får man inte samma stöd som om man kommer in i början av mandatperioden när det fördelas platser, man förväntas bara ta över efter den man ersätter så det är inte det lättaste.

Hon tvekar inte om vilka frågor hon helst skulle vilja ägna sig åt.

– Antingen arbetsmarknadsfrågor eller socialförsäkringen, det är mina frågor och det är frågor som är viktiga för mina LO-medlemmar och för vanligt folk. Jag har jobbat med de frågorna som fackligt förtroendevald och det är där jag känner mig hemma.

Men skulle de placera henne i till exempel kulturutskottet så kommer hon ta det filosofiskt och göra det bästa av saken, tillägger hon.

Inte heller darrar Inga-Lill Sjöblom på målet när det gäller vilken reform hon helst skulle vilja vara med och genomföra nästa mandatperiod:

– Sjukförsäkringen! Att förbättra sjukförsäkringen och ta bort karensdagarna, det är en väldigt viktig fråga för mig. Villkoren för de sjukskrivna har försämrats något fruktansvärt.

Bättre pensioner står också högt upp på önskelistan – det är viktigt för hennes medlemmar och det är ju dem hon ska representera, konstaterar hon.

Den nya partiledningen med tidigare Kommunal-ordförande Tobias Baudin som partisekreterare gör att hon känner sig extra taggad inför valrörelsen.

– Nu kör vi, nu ska vi vinna val!

På plats fem står Marcus Wennerström som är helt ny på listan, och som alltså skulle ha chans att bli statsrådsersättare vid en S-regering.

– Det känns jättespännande och ärofullt, säger han.

Till vardags är Marcus Wennerström trygghets- och säkerhetschef i Enköpings kommun och aktiv i regionpolitiken, bland annat som andre vice ordförande i vårdstyrelsen.

– Jag har jobbat med trygghet-, säkerhets- och krisberedskapsfrågor de senaste nära tio åren men politiskt har jag varit mer aktiv inom sjukvårdsfrågorna.

Med fri etableringsrätt för vårdcentraler och skolor finns det inga förutsättningar att planera samhället lokalt och då kan vi inte bygga det starka samhället som vi pratar om.

Han började engagera sig aktivt i Socialdemokraterna för tio år sedan när han bodde i Uppsala; för fem år sedan flyttade han och familjen till Enköping.

– Där jag framför allt hittar drivkraften just nu är att vi tar tag i frågor kopplade till valfrihetssystem och konsekvenserna av dem. Med fri etableringsrätt för vårdcentraler och skolor finns det inga förutsättningar att planera samhället lokalt och då kan vi inte bygga det starka samhället som vi pratar om, säger Marcus Wennerström.

Det här får konsekvenser om man ser på samhället ur ett integrations- eller klassperspektiv, konstaterar han.

– Vi har under många år sett konsekvenserna av att föräldrar väljer skolor åt barn. Det är fullt begripligt att det finns många föräldrar som väljer vissa skolor men det skapar olika förutsättningar för barnen. Vi har byggt in ett sådant system och det tycker jag är jättejobbigt, inte minst eftersom det eftersom det skapar otydlighet i vems ansvar det är att barnet får en bra utbildning, samhället, alltså politiker, eller föräldern – jag skulle gärna vilja vara med och ändra på det så vi skapar förutsättningar för ett jämlikt samhälle.

Men man kan förstås inte jobba som säkerhetsansvarig i en kommun i flera år utan att intressera sig för sådant som rör hur man bygger ett robust samhälle, inte minst vad gäller energipolitik och klimatutmaningen.

Där skulle Marcus Wennerström vilja se ett bättre samarbete mellan det offentliga och näringslivet. Han pekar på nyindustrialiseringen i Norrland som ett exempel på vad som kan hända om man för en aktiv politik.

– Frågan är hur vi tryggar energiförsörjningen för Uppsala län. Lokalt framställd energi är inte bara en fråga om klimatomställning utan det skulle också bygga robusta samhällen. Vi är för fokuserade på ett fåtal stora energiproducenter, vi har byggt ett system där vi behöver flytta energin stora distanser. Genom ett starkare lokalt grepp, kopplat till nyindustrialiseringen, tror jag att vi kan bygga ett Sverige som kan leva också utanför storstan.

Riksdagslistan S i Uppsala län

1. Ardalan Shekarabi, 43 år, socialförsäkringsminister, Knivsta

2. Sanne Lennström, 34 år, gymnasielärare, Östhammar

3. Gustaf Lantz, 41 år, jurist, Uppsala

4. Inga-Lill Sjöblom, 62 år, boendeassistent, Vänge

5. Marcus Wennerström, 39 år, trygghets- och säkerhetschef, Enköping

6. Asal Gohari, 25 år, jurist, Uppsala

7. Rafael Waters, 43 år, professor, Uppsala

8. Katrin Jakobsson, 43 år, åtgärdsbeställare, Skutskär

9. Tobias Lundblad, 31 år, målare, Vattholma

10. Viktoria Söderling, 34 år, kommunalråd, Tierp

11. Jan Andersson, 63 år, byggnadsarbetare, Östervåla

12. Agneta Hägglund, 71 år, kommunalråd, Bålsta

13. Mattias Lundqvist, 49 år, rektor, Alunda

14. Åsa Andersson, 51 år, boendestödjare, Enköping

15. Benny Larsson, 50 år, processoperatör, Skärplinge

16. Kijan Karimi, 40 år, jurist, Uppsala

17. Per Sverkersson, 42 år, lärare, Tärnsjö

18. Ann-Britt Litsner, 71 år, f.d. specialistsjuksköterska, Knivsta

19. Patrik Bergman, 35 år, byggnadsarbetare, Uppsala

20. Jenny Dahlberg, 49 år, integrationshandläggare, Skutskär

21. Linus Westin, 55 år, familjebehandlare, Alunda

22. Majlene Westerberg, 58 år, barnskötare, Enköping

23. Pavlos Cavelier Bizas, 25 år, studerande, Uppsala

24. Erica Aspgren Wallin, 46 år, kommunikatör, Skärplinge

25. Wilhelm Bertilsson, 30 år, byggnadsarbetare, Östervåla

26. Agneta Eriksson, 66 år, pensionär, Uppsala

27. Jesper Englundh, 30 år, kommunalråd, Enköping

28. Linda Johansson, 35 år, arvoderad förbundsledamot STS, Enköping

29. Mats Målqvist, 50 år, professor, Uppsala

30. Helene Cranser, 52 år, administratör, Bålsta

31. Patrik Hedlund, 51 år, trendspanare, Uppsala

32. Christina Lundh, 79 år, f.d. barnmorska, Östervåla