Nya krav stoppar oseriösa aktörer

vinstjakt2_thumbnail

AiP berättade tidigare om vinstuttagen i Freja Assistanstjänst AB.

Den nya rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad försöker nu rensa upp bland de många privata aktörerna inom hemtjänsten.

För att få nya uppdrag måste bolagen uppfylla skärpta krav på löner, arbetsvillkor, tjänstepension och anställningstrygghet.

– Utgångspunkten har varit att få färre men bättre företag. För att också ha rimliga förutsättningar för samverkan, säger äldreborgarrådet Clara Lindblom (V).

När den nya majoriteten tillträdde 2014 fanns det hela 147 aktörer att välja mellan inom hemtjänsten. Skärpta kontroller av utbildningsnivån hos de anställda i bolagen gjorde att antalet började minska.

I maj i år sa majoriteten upp avtalen med alla hemtjänstbolagen och ställde helt nya krav i de så kallade Lov-kriterierna (Lagen om valfrihetssystem, som alliansregeringen införde). Villkor som alla bolag måste uppfylla för att återfå uppdrag av Stockholms stad. Det handlar om löner med kollektivavtalsliknande villkor, arbetskläder, lokaler med dusch, tjänstepension och anställningstrygghet.

De nya villkoren gäller sedan 1 november. Antalet aktörer sjönk nu ytterligare från 135 ned till 98.

Clara-Lindblom

Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd Stockholms stad.

– Vi blir först i landet med att kräva tjänstepension, så det känns väldigt kul. Det var en av de absolut viktigaste frågorna. Även om det inte är helt provat juridiskt om det går, så har jag väldigt svårt att se att våra skattepengar ska gå till att skapa framtida generationer av fattigpensionärer, säger äldreborgarrådet Clara Lindblom (V).

– Många som jobbar inom hemtjänsten är kvinnor. Det är utrikesfödda kvinnor som kanske inte har arbetat hela sitt yrkesliv i Sverige. Man har låga löner, ofta osäkra anställningar och ofrivillig deltid. Allt det där har väldigt negativ påverkan på pensionen.

2016 tog Freja Assistanstjänst ut 8 miljoner i vinstuttag. Detta trots att förvaltningen anmärkte på att färre än hälften av bolagets personal hade den utbildning som staden kräver.

Läs mer: Betalade 3 000 – tog ut 13 miljoner i vinst/aip.nu

– Den vinst man gör i den här typen av verksamheter är allra oftast genom att pressa personalen hårdare. Personal som mår dåligt kommer också att göra ett sämre jobb. Det kommer i slutändan gå ut över dem som välfärden är till för, det vill säga äldre och personer med funktionsnedsättning, enligt Clara Lindblom (V).

De nya Lov-kraven begränsar vinsterna. Dessutom är det stora antalet aktörer inom hemtjänsten ett hinder för samverkan och för kvaliteten, menar Lindblom (V).

Alliansen var kritisk till de skärpta kraven på kollektivavtalsliknande villkor, arbetskläder och tillgång till lokal för omklädning.

”Vi vill betona allvaret och felaktigheten i att den rödgrönrosa majoriteten väljer att försvåra för framför allt nya och mindre aktörer inom hemtjänsten genom att ställa ett antal krav som inte känns relevanta eller rimliga”, förklarade Joakim Larsson (M) och Lotta Edholm (L).

Avknoppningarna motiverades med att ökad konkurrens ger ökad valfrihet och kvalitet.

– Att konkurrens skulle driva kvalitet bygger på att man skulle välja bort dåliga aktörer. Om man pratar om hemtjänsten så är det väldigt liten andel, ungefär två procent av alla äldre, som väljer bort företag. Inom handikappomsorgen kan det handla om individer som själva inte kan föra sin talan eller har anhöriga som kan göra det, säger Lindblom (V).

Läs mer: Förslag om vinstreglering väntas i mars/aip.nu