Nya bostäder ska blomma på ”grön rot”

Jennie Nilsson är S-gruppledare i civilutskottet. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

– Jag gillar att det är brett och det är frågor som påverkar människor väldigt konkret, säger Jennie Nilsson, S-gruppledare i civilutskottet som hanterar frågor som rör bostäder, civilrätt och konsumenträtt.