Nya amorteringskrav träder i kraft

I dag 1 mars träder nya amorteringskrav i kraft. Det är Finansinspektionen som tog fram förslaget till de nya reglerna som innebär att nya bostadslån ska amortera minst en procent av skulderna utöver det gamla amorteringskravet, om bolåneskulderna överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten.

Tillsammans med det tidigare amorteringkravet kan en bolånare behöva betala som mest tre procent i amortering varje år. Finansinspektionen bedömer att cirka 15 procent av de som tar nya bostadslån kommer att beröras av de nya reglerna och behöva betala av sina lån snabbare.

– Hushållens skuldsättning har ökat kraftigt under ett stort antal år. Den ökande skuldsättningen bygger upp stora risker för svensk ekonomi. Det är rimligt att nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster amorterar sina skulder, sa finansmarknadsminister Per Bolund (MP) efter att regeringen hade godkänt Finansinspektionens förslag.

LÄS MER: ”Nya lagar 2018” / AiP

Målet med de nya reglerna är att hålla nere hushållens skuldsättning; en hög skuldkvot kan enligt Finansinspektionen vara problematisk både för enskilda och för samhällsekonomin. Svenskarnas skuldkvot (skulder som andel av disponibel inkomst) ligger en bra bit över EU-snittet och det handlar till största delen om bostadslån. De höga skuldkvoterna innebär att när räntorna stiger blir många hushåll tvungna att dra in på andra utgifter vilket i värsta fall kan utlösa en lågkonjunktur.

2016 införde Finansinspektionen ett amorteringskrav som innebar att lån måste amorteras med en procent av det totala lånebeloppet om belåningsgraden ligger mellan 50 och 70 procent och två procent om belåningen är över två procent. Myndigheten anser att det fått önskad effekt; det vill säga att hushållen tar något mindre lån och köper billigare bostäder.