Ny styrelse, nya beslut och ny energi hos S-studenter

S-studenters nyvalda styrelse. Foto: S-studenter

S-studenters kongress blev en omladdning inför nästa val och redan nu är engagemanget på topp, menar ordförande Emma Fastesson Lindgren.

– Det är väldigt mycket aktivitet i våra klubbar runt om landet just nu. Bland annat har vi startat en studiesatsning där vi läser ”Vad är socialdemokrati?” och den har blivit väldigt populär, säger Emma Fastesson Lindgren. 

Under kongressen som hölls i Linköping antog S-studenter ett stort antal motioner och har nu bland annat inriktnignsbeslut om att förbundet vill: 

  • Avskaffa betyget F. 
  • Gratis mensskydd i grundskola och högskola. 
  • Grundlagsskydda rätten till en frisk planet. 
  • Bygga fler billiga bostäder som människor har råd att bo i. 

– Sedan har vi tagit beslut om att vid ett eventuellt inträde i Nato kommer vi att vilja gå ur. Det har blivit precis som vi varnat för, att Turkiet håller oss som gisslan, säger Emma Fastesson Lindgren. 

Totalt betades 78 motioner av vilket enligt Emma Fastesson Lindgren tyder på stor aktivitet inom förbundet. 

– Men det var inga större oenigheter, vi är väldigt bra kamrater i förbundet, däremot är vi svinförbannade på den blåbruna regeringen. Vi har redan haft begravning för miljödepartementet och nu laddar vi upp för nästa val. 

Nyckeln till framgång framåt tror Emma Fastesson Lindgren ligger i att prata om ekonomisk ojämlikhet. 

– De klyftor vi har är oacceptabla, studenter avslutar sina studier för att de inte har råd att studera vilket kommer bli ett stort problem för kompetensförsörjningen i framtiden. 

Kongressen har valt en ny förbundsstyrelse och det finns en hel del nya namn. Emma Fastesson Lindgren är sedan föregående kongress vald till förbundsordförande. Henrik Svensson valdes av en enhällig kongress om till förbundssekreterare. Elfva Barrio valdes enhälligt till ny vice förbundsordförande. Johan Ekegren, Alma Hedmark, Oscar Vines, Mathilda Elfgren Schwartz, Clara Rydström, Samuel Molin, Hamza Jamous och Julius Wallin valdes till ny förbundsstyrelse.  

Kongressen har även valt en ny redaktion till Tidskriften Libertas bestående av redaktionsledamöterna Erik Solfors, Edit Zimmerman, Juni Liljeroth, Josefine Nydén, Wilhelm Svärd och Jimmy Nyman samt Chadi Toprak som nyvald redaktör.