Ny stadga ändrar huvudmedlemskap

Malin Berglund och Magnus Manhammar var glada över att enskilda motioner kan skickas till partikongresser även i framtiden. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Det blir fortsatt möjligt att skicka enskilda motioner till partikongressen och sidoorganisationerna får ha kvar sina adjungerade platser i VU, huvudmedlemskapet blir där man bor oavsett vilken förening medlemmen gått med i och ordinarie kongress hålls enbart vart fjärde år. Det blev resultatet sedan kongressen behandlat förslaget till ny stadga.