Ny socialtjänstlag prioriterar det förebyggande arbetet

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) och Sveriges kommuner och Regioners ordförande Anders Henriksson. Foto: Maria Persson/AiP

Äntligen ny socialtjänstlag. Det verkade både socialtjänstministern och fack och SKR vara överens om när regeringen presenterade ett förslag till uppdaterad socialtjänstlag med fokus på förebyggande arbete.
– Våra medlemmar vill se det att det förebyggande arbetet stärks, men vi ska vara medvetna om att lagstiftning bara ger förutsättningar. Sedan krävs implementering och finansiering, säger Visions ordförande Veronica Magnusson.