Ny rapport: Så kan arbetstagarna stärkas i EU

Progressiva krafter måste driva förändringar i EU-fördraget som stärker arbetstagarnas ställning, skriver Susanna Kierkegaard i en ny rapport från Tankesmedjan Tiden. Foto: Max Karlsson

EU i sin nuvarande form gynnar företagsintressen framför arbetstagarna. Svensk arbetarrörelse måste därför vara på tårna och diskutera prioriteringar och taktik i god tid innan det blir aktuellt med en ny fördragsrevision. Det är temat för rapporten “Europa kan bättre. Förslag till progressiva reformer av EUs fördrag” av Susanna Kierkegaard.